program

prenesite program konference v .PDF datoteki (0,57 MB)
sreda, 19. 03.
četrtek, 20. 03.
petek, 21. 03.

Četrtek, 20.3.2014

Adria I Adria II Emerald I Emerald II Mediteranea I Mediteranea II
08:00-09:00 prihod in prijava udeležencev
09:00-12:15

odmor
10:30-11:00
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/

10:00-12:15
Delavnica: Vpliv nezavednih prepričanj na naše življenje
(vodi: Peter Kunc)
/SLO/

Management v izobraževanju
(vodi: Brane Šmitek)
/SLO/
International Case Study Competition: Presentations
/ENG/
Sponsored by: Autocommerce d.o.o.
Management v zdravstvu
(vodi: Boštjan Gomišček )
/SLO/
12:15-12:30 odmor
12:30-14:00 Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/
Plenarni del
(vodi: Robert Leskovar)
/ENG/
International Case Study Competition: Presentations
/ENG/
Sponsored by: Autocommerce d.o.o.
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/
14:00-16:00 kosilo
16:00-19:00

odmor
17:30-18:00
Zaključno srečanje tekmovalcev
Lige v reševanju študije primera

(vodi: Rok Pintar)
/ENG/
Management v izobraževanju
(vodi: Miha Marič)
/ENG/
Management ekonomike
(vodi: Aleš Novak)
/ENG/
Management poslovnih in proizvodnih procesov
(vodi: Benjamin Urh)
/SLO/
Kadrovski management
(vodi: Goran Vukovič)
/SLO/
20:00 DRUŽABNI DOGODEKDelavnica ''Vpliv nezavednih prepričanj na naše življenje'' /SLO/
dvorana: EMERALD I
vodi: Peter Kunc | 10:00-12:15
Udeleženci delavnice bodo spoznali, kako različna prepričanja, programi, blokade ipd. vplivajo na način razmišljanja, čustvovanja in odzivanja na situacije, v katerih se znajdemo ter kako lahko vse skupaj preraste v bolezen ali motnje, če vzrokov (prepričanj, programov, blokad) ne odpravimo, kako prepoznati enostavne znake, da imamo taka prepričanja in kako jih je možno odpraviti.
Predstavljena bo metoda Theta Healing, pri kateri se v theta stanju zavesti dostopa do nezavednih prepričanj, napačna prepričanja odstrani in nadomesti z ustreznimi novimi. Metoda bo uporabljena tudi pri vajah, ki jih bodo udeleženci izvedli pod vodstvom moderatorja delavnice.

Delavnico bo izvedel g. Peter Kunc, Theta Healing mojster, učitelj in praktik, ki je sicer leta 1982 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, leta 2005 pa magistriral na Fakulteti za organizacijske vede na področju integralnega upravljanja kakovosti.


Management v izobraževanju /SLO/
dvorana: EMERALD II
vodi: Branislav Šmitek | 09:00-12:15 (odmor: 10:30-11:00)
1. Družina kot kapital sodobne družbe Janez Možina, Gordana Možina
2. Vodenje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev Tatjana Šček Prebil
3. Dodatno izobraževanje in usposabljanje odraslih oseb z več primanjkljaji Erna Žgur
4. Elektronsko preverjanje znanja v praksi Branislav Šmitek
5. Prenova učilnice v dijaškem domu - tveganje in izziv Andreja Gimpelj
6. Kulturno-umetnostna vzgoja v dijaškem domu Saša Šterk
7. Sladke panjske končnice - Atraktiven turistični spominek Rasta Fašmon


Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera | Pokrovitelj tekmovanje: Autocommerce, d.o.o. /ENG/
dvorana: MEDITERANEA I
09:00-14:00
Izvedba predstavitev študij primera s strani posameznih ekip


Management v zdravstvu /SLO/
dvorana: MEDITERANEA II
vodi: Boštjan Gomišček | 09:00-12:15 (odmor: 10:30-11:00)
1. Organizacijski ukrepi za upravljanje nasilja v zdravstvenih institucijah: primer psihiatričnih bolnišnic Branko Gabrovec, Branko Lobnikar
2. Izboljšanje varnosti zaposlenih v zdravstveni negi s področja mentalnega zdravja pri obravnavi nasilnega vedenja pacienta z uporabo standardov Andreja Černoga, Mojca Zvezdana Dernovšek, Boštjan Gomišček
3. PARENT: Iniciativa o čezmejni uporabi podatkov iz registrov pacientov Živa Rant, Marcel Kralj, Tomaž Čebular, Matic Meglič, Metka Zaletel
4. Procesni pristop v bolnišnicah Hilda Maze, Jure Kovač
5. Zadovoljstvo zaposlenih z izobraževanjem v javnem zdravstvenem zavodu Cvetka Gregorc
6. Zdravje delavcev v krizi ob prestrukturiranju gospodarstva Nevenka Šestan, Metoda Dodič Fikfak, Zvone Balantič
7. Organizacijski vidiki dolgotrajne oskrbe pacienta na domu Milavec Kapun Marija, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič


Plenarni del /ENG/
dvorana: EMERALD I
vodi: Robert Leskovar | 12:30-14:00
More than just Storytelling? – Two (and a half) Decades of Empirical Management Research on Central and Eastern Europe Thomas Steger, University of Regensburg, Germany
Consortial Research: Building Bridges between Business and Academia Roger W. H. Bons, Competence Center Sourcing, Business Engineering Institute St. Gallen, Switzerland


Zaključno srečanje tekmovalcev Lige v reševanju študije primera /ENG/
dvorana: ADRIA I
vodi: Rok Pintar | 16:00-17:30
Dragocene izkušnje, praktična znanja in interaktivno delo v skupini študente spodbujajo k temu, da se v vse večjem številu prijavljajo na študentska tekmovanja v reševanju določenih problemov. Zaključno srečanje tekmovalcev Lige v reševanju študije primera je namenjeno diskusiji kako pomembno je sodelovanje študentov za razvoj posameznika, dragocene izkušnje in praktična znanja, ki jih pridobimo z udejstvovanjem na tovrstnih dogodkih. Poleg tega je zaključna sekcija namenjena tudi vsem potencialnim podjetjem in organizacijam, da v prihodnje ponudijo in predstavijo svoje morebitne probleme in primere, ki bi jih študenti lahko s svojimi idejami in znanjem reševali v praksi.


Management v izobraževanju /ENG/
dvorana: ADRIA II
vodi: Miha Marič | 16:00-19:00 (odmor: 17:30-18:00)
1. Using Theory of Constrains to Prepare Development Plan and Strategic Objectives Tomaž Aljaž, Lidija Grmek Zupanc, Branka Jarc Kovačič, Gabrijela Krajnc, Mateja Demšar
2. Conceptual Differences between External Evaluations in Slovenia over Educational Stages, with Focus on Comparison between High Schools and Vocational Colleges Lidija Grmek Zupanc
3. Group Assessment of Learning Management Systems Matija Pipan, Tanja Arh, Zorica Srdjevic, Bojan Srdjevic, Igor Balaban
4. Input Knowledge of “Mathematics” at the University of Economics, Prague – Bachelor Study Programmes Milos Maryska, Peter Doucek, Leá Nedomova
5. Analysis of SPSS Acceptance among the Students of Social Sciences, A case Study at the Faculty of the Organizational Sciences University of Maribor Alenka Brezavšček, Petra Šparl, Anja Žnidaršič
6. Entrepreneurial Curiosity – Implementing the Construct in the Area of Education Mitja Jeraj, Boštjan Antončič, Miha Marič
7. Level of Ethical Reasoning Abilities of Accounting Major Students Nina Babun, Ivana Babun


Management ekonomike /ENG/
dvorana: EMERALD
vodi: Aleš Novak | 16:00-19:00 (odmor: 17:30-18:00)
1. ICT Contribution to Organisational Economic Effectiveness Zlatko Šehanović, Igor Šehanović
2. Requirements Management: A Challenge for Projects and Business Analysis Success Stefano Setti
3. Analysis of the Costs of Brand Value Activities that Imply the Development of Competition Radmila Janicic, Leposava Zecevic, Marko Jovanovic, Ana Milenkovic, Maja Djurica, Nina Djurica
4. The Impact of Maastricht Treaty Restrictions on Crowding Out Effect in Croatia Manuel Benazić, Igor Ivanović
5. A Comparison of the Budget Deficit in Croatia and Selected Countries Tomić Daniel, Igor Ivanović
6. Deliberations on the Development of a Simulation Game Entitled "Empowered Citizens in the Stock Market" Björn Paape, Iwona Kiereta, Peter Kugel
7. Valuation models of Croatian Corporative Sector in the Environment of Global Economic Crises Jurica Vukas, Ivan Šverko, Andrea Pavlović
8. Accounting Aspect of Banking Product Alfio Barbieri, Ksenija Černe
9. Review of Latest Lease Accounting Proposals Aleš Novak


Management poslovnih in proizvodnih procesov /SLO/
dvorana: EMERALD II
vodi: Benjamin Urh | 16:00-19:00 (odmor: 17:30-18:00)
1. Vpliv dejavnikov okolja na strukturno učinkovitost poslovnih procesov Benjamin Urh, Tomaž Kern
2. Prenova procesov na univerzi in njihova informacijska podpora Tomaž Kern, Matjaž Roblek, Benjamin Urh
3. Vpliv sodelovanja uporabnika in proizvajalca na hitrejši proces razvoja novega izdelka Blanka Hercog, Matjaž Roblek
4. Ocenjevanje kvalitete dobaviteljev z orodji poslovnega obveščanja Tomaž Dular
5. Upravljanje življenjskega cikla izdelka v povezavi z vitko proizvodnjo za trajnostno poslovno okolje Valentina Gačevska, Franc Čuš, Franco Lombardi
6. Ekonomija ergonomije in trajnostnega razvoja Zvone Balantič, Branka Balantič
7. Uporaba računalniškega modela proizvodnje za optimiranje zalog polizdelkov preko izvajanja simulacije Mihael Debevec, Niko Herakovič
8. Razvoj orodja za avtomatizacijo analize delovnih položajev z uporabo metode OWAS Zvone Balantič, Jaka Kebe


Kadrovski management /SLO/
dvorana: MEDITERANEA II
vodi: Goran Vukovič | 16:00-19:00 (odmor: 17:30-18:00)
1. Praksa privabljanja in izbiranja kadrov v slovenskih podjetjih Gozdana Miglič
2. Ekspertni sistem za izbiro primernega kandidata za določeno delovno mesto Tamara Gerdej, Rok Pintar, Katjuša Piber
3. Izvajanje javnih naročil na Aerodromu Ljubljana, d.d. – koliko pravnega predznanja (naj) imajo kadri, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem? Renata Zaletelj Možek
4. Zadovoljstvo zaposlenih z delom kadrovika v UKC Ljubljana Mojca Bernik, Vesna Tešić
5. Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Helios Tblus d.o.o. Gozdana Miglič, Barbara Redenšek
6. O vrednosti razmerijskega razumevanja organizacije - Ob modelu Sinusoida 2000 (emergentna znanost) Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik


DRUŽABNI DOGODEK
20:00
Nadaljnje informacije sledijo

sponzorji konference

organizator

sponzorji