program

prenesite program konference v .PDF datoteki (0,57 MB)
sreda, 19. 03.
četrtek, 20. 03.
petek, 21. 03.

Sreda, 19.3.2014

Adria I Adria II Emerald I Emerald II Mediteranea I Mediteranea II
12:30-14:00 prihod in prijava udeležencev
14:00-16:00 Otvoritev konference in okrogla miza
(vodi: Robert Leskovar)
/ENG/
16:00-16:30 odmor
16:30-19:30

odmor
18:00-18:30

Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/

Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera
/ENG/
Organizacija in management
(vodi: Miha Marič)
/ENG/
Management in podjetništvo
(vodi: Vida Kampuš Trop)
/SLO/
Informatika
(vodi: Borut Werber)
/SLO/
Kadrovski management
(vodi: Vesna Novak)
/SLO/
20:00 DRUŽABNI DOGODEKOtvoritev konference in okrogla miza /ENG/
dvorana: EMERALD
vodi: Robert Leskovar | 14:00-16:00
Fakulteta za organizacijske vede UM ima 55-letno tradicijo visokošolskega izobraževanja in raziskovanja triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE. V tem obdobju se je izšolalo preko osemnajsttisoč diplomantov, ki so se zaposlili tako v gospodarstvu in javnem sektorju kot strokovnjaki in managerji. Sodelovanje z gospodarstvom ter raziskovalci v Sloveniji in v svetu je stalnica in dodana vrednost pedagoškega procesa. Nenehno izboljševanje kakovosti vseh procesov prinaša koristi študentom, zaposlenim in našim partnerjem. Fakultetna založba Moderna organizacija in revija Organizacija omogoča raziskovalcem in praktikom publiciranje originalnih visokokakovostnih prispevkov v slovenskem ali angleškem jeziku.

Na okrogli mizi ob otvoritvi 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti bomo soočili poglede na napredek javne visokošolske inštitucije z vidika akademske sfere, gospodarstva, podpornih inštutucij in naših diplomantov. Naš izziv sovpada z naslednjim ciklom evropskih raziskovalnih programov – Horizont 2020, v katerega se aktivno vključujemo. Okroglo mizo bo vodila Mojca Gabrovšek.

Leto 2020 ni naš horizont temveč le kontrolna točka za oceno napredka. Vabimo vas, da v medgeneracijskem dialogu skupaj pravilno usmerimo razvoj FOV do leta 2020.


Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera /ENG/
dvorana: ADRIA I (16:30-19:30) / ADRIA II (16:30-19:30)
Pokrovitelj tekmovanja: Autocommerce, d.o.o.
Mnogi študenti v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnje mednarodno tekmovanje v reševanju študije primera je priložnost, ko lahko študenti svoje pridobljeno znanje preizkusijo na praktičnih primerih, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov fakultet, tako domačih kot tujih. Koncept študije primera predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primere omogoča udeležencem podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja. Skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja se spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa. Člani najbolj uspešne skupine bodo s strani pokrovitelja tekmovanja v študiji primera, podjetja Autocommerce d.o.o. prejeli praktične nagrade.


Organizacija in management /ENG/
dvorana: EMERALD I
vodi: Miha Marič | 16:30-19:30 (odmor: 18:00-18:30)
1. Using Spreadsheet as a Tool in Organizational Analysis Jovan Krivokapić, Ivan Todorović, Stefan Komazec,
Miha Marič, Miloš Jevtić
2. Internal Communication as One of the Key Factors in Implementation of Changes Rok Pintar, Katjuša Piber, Tamara Gerdej
3. Modelling and Simulation of Public Administrative Processes Jan Ministr, Tomáš Pitner
4. An Insight into Cutback Management Practices in Slovenian Public Administration Primož Pevcin
5.The Development of Application for Employment in a Company Rok Pintar, Goran Vukovič
6. The Development of Management in Tourism in Central and South-East Europe – Cultural Diversity Milija Zečević, Olgica Zečević Stanojević, Leposava Zečević, Neda Samardžija
7. Traditional Sailing Ships for Day-Trips and Cruises in Croatia: Current Issues and Development Opportunities Mirjana Kovačić, Srećko Favro, Zvonko Gržetić


Management in podjetništvo /SLO/
dvorana: EMERALD II
vodi: Vida Kampuš Trop | 16:30-19:30 (odmor: 18:00-18:30)
1. Prevzem podjetja kot orodje za njegovo prestrukturiranje Dušan Mežnar
2. Pavšalna obdavčitev mikro družb – da ali ne? Renata Gabršek
3. Vpliv naprednih tehnologij na postopek spletnega nakupovanja oblačil Milica Žuraj, Petra Šparl, Anja Žnidaršič
4. Turistična mala in srednje velika podjetja: Razvoj modela inovativnosti Doris Gomezelj Omerzel
5. Voditeljstvo, stalne izboljšave in modeli odličnosti za izboljšano učinkovitost poslovanja Karmen Kern Pipan
6. Razvoj programov in projektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada Alenka Kern, Sanja Burnazović
7. Vpeljava modela poslovne odličnosti in prijava na PRSPO: Kaj pridobimo in ali si to lahko privoščimo? Mirjam Dular


Informatika /SLO/
dvorana: MEDITERANEA I
vodi: Borut Werber | 16:30-19:30 (odmor: 18:00-18:30)
1. Okolje za implementacijo kognitivnih omrežij z uporabo tehnologij Cellar, Karaf, JADE in OSGi Bojan Cestnik, Fedor Chernogorov, Slawomir Kukliński, Viljem Križman
2. Primerjava dveh okolij za implementacijo funkcionalnosti kognitivnih omrežij: DDE in OSGi Tiia Ojanperä, Aram Karalič, Markus Luoto, Bojan Cestnik
3. Uvedba BitCoin plačilnega sistema v spletno trgovino Jure Tarman, Borut Werber
4. Podkožni mikročip kot nadomestilo plačilnih kartic in osebnih dokumentov Borut Werber, Anja Žnidaršič
5. Uporaba modificirane metode razvrščanja kart za izboljšanje interakcije spletne strani Marko Urh, Alenka Baggia, Eva Jereb
6. Ekonomija IKT storitev (IaaS, PaaS, SaaS) v oblaku Andrej Črne, Andreja Pucihar
7. Primer uporabe NoSQL podatkovne baze za zajem senzorskih podatkov Aleksandar Lazarević
8. Adaptivni evolucijski algoritem za reševanje JSSP, z uporabo špekulativnih mutacij Vid Ogris, Tomaž Kristan, Davorin Kofjač


Kadrovski management /SLO/
dvorana: MEDITERANEA II
vodi: Vesna Novak | 16:30-19:30 (odmor: 18:00-18:30)
1. Vitka organizacija Janez Zeni
2. Nekateri vidiki spodbujanja socialnega kapitala v organizaciji Aleša Svetic
3. Organizacijske kompetence v smeri sledenja trgu potrošnikov Polona Šprajc, Vesna Novak
4. Kadrovsko informacijski sistem za zaposlene v podjetju Katjuša Piber, Tamara Gerdej, Rok Pintar
5. Uporaba raziskovalne metode fokusnih skupin Janez Mayer
6. Ali je Gorenjska glede zaposlenosti in brezposelnosti še vedno med najboljšimi regijami v Sloveniji? Franc Belčič
7. Porodniški dopust in vpliv le-tega na kariero ženske Maja Kovač, Miha Marič


DRUŽABNI DOGODEK
20:00
Nadaljnje informacije sledijo

sponzorji konference

organizator

sponzorji