Program 41. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti

Programme of the 41st International Conference on Organizational Science Development


IZZIVI DRUŽBE ZA PRILOŽNOSTI ORGANIZACIJ |
SOCIETY’S CHALLENGES FOR ORGANIZATIONAL OPPORTUNITIESPROGRAM KONFERENCE BO V SREDO (23.3.) IN ČETRTEK (24.3.) POTEKAL V ŽIVO, V PORTOROŽU. PETKOV PROGRAM (25.3.) PA BO POTEKAL ZGOLJ NA DALJAVO PREKO SPLETNEGA ORODJA MS TEAMS. |
THE CONFERENCE PROGRAMME ON WEDNESDAY (23rd) AND THURSDAY (24th) WILL TAKE PLACE LIVE IN PORTOROŽ. FRIDAY CONFERENCE PROGRAMME WILL BE HELD JUST ONLINE IN MS TEAMS.


NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV V PETKOV PROGRAM KONFERENCE | INSTRUCTIONS FOR JOINING THE FRIDAY CONFERENCE PROGRAMME:Sreda | Wednesday, 23. 03. 2022

11:00 - 14:00

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

11:30 - 13:30

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

Odmor / Break

16:00 - 19:00
odmor/break: 17:30 - 18:00

Okoljski management / Environmental Management
vodi/chair: Alenka Baggia
dvorana/hall: Roald Amundsen
ENG

Povezava/Link: https://tinyurl.com/yckvdbfr

16:00 - 19:00
odmor/break: 17:30 - 18:00

Management v zdravstvu / Health Care Management
vodi/chair: Zvone Balantič
dvorana/hall: Robert Scott
SLO

Povezava/Link: https://tinyurl.com/2p96yvnt

16:00 - 19:00
odmor/break: 17:30 - 18:00

Management v izobraževanju / Education management
vodi/chair: Goran Vukovič
dvorana/hall: James Cook
SLO

Povezava/Link: https://tinyurl.com/3u2yd3rs

16:00 - 19:00
odmor/break: 17:30 - 18:00

Kadrovski management / Human Resource Management
vodi/chair: Mojca Bernik
dvorana/hall: Vasco da Gama
SLO

Povezava/Link: https://tinyurl.com/28xrthsn

16:00 - 19:00
odmor/break: 17:30 - 18:00

Organizacija in management /Organization and Management
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
ENG

Povezava/Link: https://tinyurl.com/2p8uzysx

19:00

Družabni dogodek / Social Event
lokacija/location: Kongresni center / Congress Centre

Dogodek: Podelitev nagrade za najboljšo kadrovsko prakso


Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 11:30 - 13:30
Dvorana/hall: James Cook
Jezik/Language:  SLO
Povezava/Link: https://tinyurl.com/bdd76bvu

Od srede, 23. marca 2022 do petka, 25. marca 2022 organizirana 41. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved (več o konferenci je objavljeno na spletni strani: https://konferenca.fov.um.si/). V sklopu konferenčnega programa bo Fakulteta za organizacijske vede UM v sodelovanju s soorganizatorjem, spletnim portalom MojeDelo.com organizirala podelitev nagrade za najboljšo kadrovsko prakso v Republiki Sloveniji 2022. Gre za tretjo podelitev in tako kot v preteklem letu je strokovna komisija na podlagi prejetih vlog na natečaj izbrala pet finalistov.

Vseh pet finalistov se bo predstavilo v sklopu sredinega programa, 23. marca 2022, ki se bo pričel ob 11.30. Program v sredo, 23. marca 2022 bo potekal v Portorožu, v kongresnem centru Portus. Strokovna komisija bo po zaključenih predstavitvah razglasila najboljšo kadrovsko prakso 2022.

Organizacije, ki so se odzvale našemu natečaju so svoje vloge prijavljale pod merilom: »Digitalne kadrovske rešitve. Pet organizacij bo torej svoje digitalne kadrovske rešitve predstavilo v okviru konference in sledila bo razglasitev najboljšega.

Vas pa vljudno vabimo, da se nam brezplačno pridružite pri predstavitvah in sredinem programu 41. mednarodne konference, ki bo 23. marca 2021 potekal med 11.30 in 13.30 v Portorožu. Obenem vas vabimo tudi na otvoritev 41. mednarodne znanstvene konference, ki bo potekala v sredo, 23. marca 2022 ob 14. uri v Kongresnem centru Portus in v okviru katere bosta poleg uvodnih nagovorov izvedeni zanimivi predavanji z naslovom: »What is the future of human capital in the era of global digital transformation«? in »The Fight for Attention«.

Verjamemo, da bomo skupaj soustvarili še en pomemben dogodek za kadrovsko, organizacijsko in širše družbeno polje. Če vas udeležba na dogodku zanima, se prijavite preko spletne strani/obrazca: https://1ka.arnes.si/a/32224


Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the eventOtvoritev konference in uvodna predavanja

Vodi/Chair: Polona Šprajc
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 14:00 - 15:30
Dvorana/hall: Cristoforo Colombo
Jezik/Language: ENG
Povezava/Link: https://tinyurl.com/yckn24kh

1. What is the future of human capital in the era of global digital transformation?
Sladjana Cabrilo
I-Shou University, Department of International Business Administration, Taiwan

2. The Fight for Attention
Zdravko Zupančič
School of Rhetorics (Šola retorike) by Ana Aleksandra and Zdravko Zupančič

Okrogla miza: Razvojne priložnosti slovenskega kmetijstva v novi evropski perspektivi

(organizatorja: UM FOV, BC Naklo)
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 16:30 - 18:00
Dvorana/hall: Cristoforo Colombo
Jezik/Language: SLO

Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede in Biotehniški center Naklo v okviru programa 41. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti organizirata okroglo mizo na temo: »Razvojne priložnosti slovenskega kmetijstva v novi evropski perspektivi.« Pred slovenskim kmetijstvom so v evropski perspektivi priložnosti, ki jih bomo v okviru okrogle mize z govorniki odprli in izvedli smerno diskusijo. Izhodišč in izzivov je precej, razprava bo namenjena vsem, ki delujejo na širšem področju slovenskega kmetijstva in ki pomen le-tega uvrščajo med poglavitne usmeritve razvoja Slovenije. V okviru okrogle mize bodo kot aktivni govorci sodelovali:

 • g. Peter Svetina, varuh človekovih pravic RS
 • g. Tone Hrovat, predsednik Konzorcija Biotehniških šol Slovenije
 • prof. dr. Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije
 • ga. Anja Mager, predsednica Zveze podeželske mladine
 • g. Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije
 • g. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije
 • g. Igor Hrovatič, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano RS
 • g. Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije
 • mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave
 • dr. Tit Potočnik, direktor Triglavskega narodnega parka

 • Okroglo mizo bosta moderirala prof. dr. Iztok Podbregar, dekan UM FOV in dr. Marijan Pogačnik, direktor BC Naklo.

  Dogodek je brezplačen. Prosimo vas, da v primeru udeležbe na dogodku prijavite na naslednjem prijavnem obrazcu.

  Veselimo se tvorne razprave in sodelovanja!

  Okoljski management

  Environmental Management
  Vodi/Chair: Alenka Baggia
  Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 16:00 - 19:00
  Dvorana/hall: Roald Amundsen
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/yckvdbfr

  1. How to Improve Waste Managing on the Islands - Case Study of the Island of Lošinj
  Emil Burić, Mirjana Kovačić, Matea Horvat

  2. Challenges Of Disaster Risk Reduction Knowledge: The Case Study of Floods
  Jelena Andreja Radaković, Dragana Makajić-Nikolić, Nataša Petrović, Marko Ćirović, Nemanja Milenković

  3. Vpliv inovacijske uspešnosti podjetij na področju trajnostne in učinkovite rabe vode na njihovo poročanje na tem področju / The Impact of Corporate Innovation Performance in Sustainable and Efficient Water Use on Reporting
  Melita Moretti

  4. In Searching for Greener Economic Outcomes; Identification of Factors Influencing Green GDP
  Daniel Tomić, Saša Stjepanović

  Management v zdravstvu

  Health Care Management
  Vodi/Chair: Zvone Balantič
  Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.3. / 16:00 - 19:00
  Dvorana/hall: Robert Scott
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/2p96yvnt

  1. Sustainable Healthcare Concepts in Disruptive Times
  Gordi Radulovic, Gorjan Radulovic, Jovana Radulovic

  2. Položaj zaposlenih v zdravstveni negi / The Position of Employees in Health Care
  Vivian Kopač, Gozdana Miglič

  3. Izgorelost zaposlenih v zdravstveni negi med drugim valom COVID-19 / Burnout of Employees in Nursing During the Second Wave of COVID-19
  Mateja Lorber, Mojca Dobnik

  4. Odpornost zdravstvenega sistema na nove pandemije in krizne razmere / The Resilience of the Health System to New Pandemics and Crises Conditions
  Danijela Kralj

  5. Doživljanje epidemije COVID-19 med študenti / Students′ Experience of COVID-19
  Branko Gabrovec, Nuša Crnkovič, Andrej Šorgo, Katarina Cesar, Špela Selak, Ivana Kršić, Teja Tovornik, Vesna Paveo, Andraž Ajdič, Mitja Vrdelja

  6. Ergonomska analiza kostno-mišičnega nelagodja študentov v obdobju študija na daljavo / Ergonomic Analysis of Students' Musculoskeletal Discomfort During Distance Learning
  Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič, Zvone Balantič

  7. Ravnanje z odpadki iz zdravstva v času pandemije Covid-19: sistematični pregled literature / Health Waste Management During the Covid-19 Pandemic: a Systematic Review
  Urška Rozman, Anja Vöröš Gaal, Sergej Kmetec, Sonja Turk Šostar

  Management v izobraževanju

  Education Management
  Vodi/Chair: Goran Vukovič
  Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 16:00 - 19:00
  Dvorana/hall: James Cook
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/3u2yd3rs

  1. Mnenje študentov zdravstvene nege in fizioterapije na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin o izobraževanju na daljavo v času epidemije / Opinions of Nursing and Physiotherapy Students of the Angela Boškin Faculty of Health Care on Distance Learning During the Epidemic
  Sanela Pivač, Marta Smodiš, Sedina Kalender Smajlović

  2. Kognitiven pristop k motivaciji in učenju pri višješolskih študentih / Cognitive Approach to Motivation and Learning at Higher Education Students
  Milena Maček Jerala

  3. Uporaba spoznanj poslovnega komuniciranja v vzgojno-izobraževalnem procesu / Application of Business Communication Knowledge in the Educational Process
  Živa Grafenauer Ekart

  4. Upravljanje referatov za študentske zadeve v slovenskem visokem šolstvu med globalno pandemijo: izkušnje, pridobljene iz COVID-19 / Management of Student Administration Officies in Slovenian Higher Education Institutions During the Global Pandemic: Lessons Learned From Covid-19
  Goran Vukovič, Predrag Ljubotina, Bojan Macuh, Andrej Raspor

  5. Izkušnje učiteljev s stresom med poučevanjem na daljavo: izkušnje, pridobljene v času pandemije COVID-19 / Slovenian Professors' Experience of Stress During COVID-19 and Induced Distance Teaching
  Goran Vukovič, Andrej Raspor, Predrag Ljubotina, Bojan Macuh

  Kadrovski management

  Human Resource Management
  Vodijo/Chairs: Mojca Bernik
  Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 16:00 - 19:00
  Dvorana/hall: Vasco da Gama
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/28xrthsn

  1. Razširjenost in vpliv pandemije COVID-19 na spletno postopanje v Sloveniji / Prevalence and Impact of the Covid-19 Pandemic on the Cyberloafing in Slovenia
  Ester Doljak, Branko Lobnikar

  2. Vpliv pomanjkanja kadrov na delo policistov zaposlenih na policijskih postajah Policijske uprave Celje / Impact of Lack Staff on Work of Police Officers Employee on Police Stations at Police Department Celje
  Tanja Anželak, Mojca Bernik

  3. Povečanje stresa pri vodji kot posledica izmenjave LMX vodja- vodeni med delom od doma / Increase in Leader's Stress as a Consequence of Leader- Member Exchange While Working from Home
  Timotej Ribič, Miha Marič

  4. Kompetence uspešnih kadrovskih strokovnjakov / Competencies of Successful HR Professionals
  Zala Bergoč, Iztok Podbregar, Marina Đorđeski

  5. Neenaka obravnava pri delu in zaposlovanju v luči družbene odgovornosti podjetij v času epidemije / Unequal Treatment at Work and Employment in the Economic Sector in the Light of Corporate Social Responsibility During the Epidemic
  Milena Matić Klanjšček, Dora Najrajter

  6. Posebnosti javnih izdatkov v majhnih državah / The Evidence on the Specifics of Public Spending in Small States
  Primož Pevcin

  7. Strategic Human Resources Management: Challenges and Opportunities
  Nikola Stojanović, Mojca Bernik

  Organizacija in management

  Organization and Management
  Vodi/Chair: Miha Marič
  Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 16:00 - 19:00
  Dvorana/hall: Amerigo Vespucci
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/2p8uzysx

  1. Globalization and Its Impact on Technological Development
  Danka Milenković, Jasna Petković, Sanja Marinković

  2. Where do we go from Here? Difficulties in Interpreting Non-economic Goals of Family Business- The Case Of The Hungarian Wine Sector
  Nóra Vajdovich, Balázs Heidrich, Szilárd Németh, Krisztina Németh

  3. Sustainable Finance and Investments in Western Balkans- Where Are We?
  Slađana Barjaktarović Rakočević, Nela Rakić, Nevenka Žarkić Joksimović

  4. Digital Product Innovation Model for News Publishers
  Milica Jevtic, Sanja Marinkovic

  5. Online Consumer Behavior in Serbia During the Crisis Caused by Covid- 19
  Ana Zekavica, Jovanka Vukmirović, Aleksandra Vukmirović, Milica Branković

  6. Zaznavanje vpliva družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) na nakup posameznih skupin izdelkov in storitev / Perceiving the Impact of Social Media (Facebook, Instagram,Twitter, Tiktok) on Purchasing Products and Services of Specific Groups
  Natalija Klemenčič, Beno Klemenčič

  7. Optimiranje spletnih strani za iskalnike v kontekstu digitalnega marketinga / Search Engine Optimization of Websites in the Context of Digital Marketing
  Patrik Arh, Žan Černivec, Miha Marič

  Družabni dogodek

  Social Event
  Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23. 3. / 19:00
  Lokacija/Location: Kongresni center / Congress Centre  Četrtek | Thursday, 24. 03. 2022

  8:00 - 9:00

  Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration


  9:00 - 14:00

  9:00 - 13:00
  (odmor/break 11.00 - 11.30)

  Dogodek/Special Event: Meritve za zeleni prehod / Measurements for the green transition
  vodi/chair: Dominika Rozoničnik
  dvorana/hall: Cristoforo Colombo
  SLO

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  Round Table "Challenges of remote work" - FOV UM Staff Week 22
  vodi/chair: Mojca Bernik
  dvorana/hall: Vasco da Gama
  ENG

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  Informatika / Informatics
  vodi/chair: Marjeta Marolt
  dvorana/hall: Roald Amundsen
  ENG

  Povezava/Link: https://tinyurl.com/r6pvkp8y

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  Management v zdravstvu / Health Care Management
  vodi/chair: Uroš Rajkovič
  dvorana/hall: Robert Scott
  SLO

  Povezava/Link: https://tinyurl.com/2be5b7ye

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  Management v izobraževanju / Education Management
  vodi/chair: Vladislav Rajkovič
  dvorana/hall: Amerigo Vespucci
  ENG

  Povezava/Link: https://tinyurl.com/yxfr7vxz

  12:30 - 14:30

  Kosilo / Lunch

  location/location: Restavracija Adria / Restaurant Adria

  14:30 - 17:30
  (odmor/break 15.30 - 16.00)

  Kvantitativne metode v managementu / Quantitative Methods in Management
  vodi/chair: Alenka Brezavšček
  dvorana/hall: Robert Scott
  SLO

  Povezava/Link: https://tinyurl.com/bdfp4m8w

  Tekmovanje v reševanju študije primera

  Case Study Competition
  Vodi/Chair: Alenka Tratnik
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24. 3. / 9:00 - 14:00
  Dvorana/hall: James Cook
  Jezik/Language: ENG

  The concept of a case study is a methodologically and educationally oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment, in other words, a Case Study is a documented study of specific real-life situations, used as a training tool, where students are required to analyze the prescribed case and present their solutions to the company representatives. For this reason alone the Case Study methodology allows participants a detailed insight into a practical business-oriented problem of a studied organization or a company, through diverse discussions as a method of active learning, which promotes the implementation and development of critical and creative thinking needed in the field of management. But case study competition isn’t just a competition. It is a chance to present yourselves as an active part of student community, meet new people and employees (or company representatives) and learn new valuable skills.

  More information: https://konferenca.fov.um.si/o-konferenci/studentsko-tekmovanje-v-studiji-primera/

  Agenda:

 • Wednesday, March 16th, 2022, 13:15 - Presentation of the Case Study Challenge / Online ( https://bit.ly/3t4IzTT)
 • Thursday, March 24th, 2022, 9:00 - 13:00 - Students' Case Study Presentations / Congress Centre Portus, Portorož
 • Thursday, March 24th, 2022, 13:00 - Results Announcement / Congress Centre Portus, Portorož


 • Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event

  Dogodek: Meritve za zeleni prihod

  Special Event: Measurements for the green transition
  Vodi/Chair: Dominika Rozoničnik
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24. 3. / 9:00 - 13:00
  Dvorana/hall: Cristoforo Colombo
  Jezik/Language: SLO

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede vas vabita na dogodek »Meritve za zeleni prehod«.

  Dogodek je namenjen vsem, ki delujejo na področju meritev, standardov in odličnosti ter vsem, ki kakovost proizvodov in storitev uvrščajo na prvo mesto za kupce in organizacije.

  Več o dogodku: https://konferenca.fov.um.si/meritve/.


  Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event
  Sodelujoča podjetja / Participating companies  Round Table "Challenges of remote work" - FOV UM Staff Week 22

  Vodi/Chair: Mojca Bernik
  Čas/Time:  Četrtek/ Thursday, 24. 3. / 9:00 - 13:00
  Dvorana/hall: Vasco da Gama
  Jezik/Language: ENG

  At the round table "Challenges of remote work" we will highlight the challenges workers face in remote work. Practises from different countries, such as Portugal, Greece, Poland, Slovenia and Croatia, will be presented in more detail. We will also discuss the six most important skills a manager must have when managing remote workers. At the end of the roundtable, a case study entitled "Examine your life - a display with a locomotive" will be performed.

  Informatika

  Informatics
  Vodi/Chair: Marjeta Marolt
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24. 3. / 9:00 - 12:00
  Dvorana/hall: Roald Amudsen
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/r6pvkp8y

  1. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Digitalisation Practices of Hungarian Companies
  Péter Fehér, Andrea Kő, Tibor Kovács, Dóra Őri, Ildikó Borbásné Szabó, Zoltán Szabó, Krisztián Varga

  2. Vpliv pandemije Covid-19 na digitalno preobrazbo mikro, malih in srednje velikih podjetij: Vidik šestih slovenskih podjetij / The Impact of Covid-19 Pandemic on Digital Transformation of Smes: The Perspective of Six Slovenian Enterprises
  Marjeta Marolt, Mirjana Kljajić Boštnar, Gregor Lenart, Blaž Gašperlin, Doroteja Vidmar, Andreja Pucihar

  3. Who is the Potential Microchip Implant User?
  Maryna Vovk, Alenka Baggia, Vanja Bevanda, Lukasz Zakonnik, Daria Maltseva, Stanislav Moissev, Antonín Pavlíček, Jakub Fischer, Maicej Rostanski, Anja Žnidaršič, Borut Werber

  4. Towards Pipeline Construction for Product Matching Task
  Olga Cherednichenko, Oksana Ivashchenko, Maryna Vovk

  5. Application of Chatbot at a Higher Education Institution in Republic of Serbia
  Rade Matić, Miloš Kabiljo, Nemanja Deretić, Aleksandar Vukomanović

  6. Pregled orodij in metod za učinkovito skupinsko zbiranje idej in odločanje / Review of Tools and Methodology for Efficient Group Idead Generation and Decision Making
  Franc Lavrič, Eugene Semenkin, Vladimir Stanovov, Andrej Škraba

  7. Completion Rate on Informatic Studies- Prague University of Economics and Business
  Petr Doucek, Lea Nedomova

  Management v zdravstvu

  Health Care Management
  Vodi/Chair: Uroš Rajkovič
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24. 3. / 9:00 - 12:00
  Dvorana/hall: Robert Scott
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/2be5b7ye

  1. Nacionalni programi za obvladovanje raka v Evropi / National Cancer Control Programmes in Europe
  Marjetka Jelenc, Tit Albreht

  2. Odločitveni model za določanje stopenj tveganj v zdravstvenih organizacijah / Decision Model for Estimating Risk Levels In Health Organizations
  Rok Drnovšek, Uroš Rajkovič

  3. Celovita analiza internega transporta pacientov na diagnostične preiskave / Comprehensive Analysis of Internal Transport of Patients to Diagnostic Tests
  Jernej Jereb, Hilda Maze, Roman Parežnik, Brigita Gajšek

  4. Doprinos projekta iPAAC JA na področju obvladovanja raka / The Contribution of the IPAAC JA in the Field of Cancer Control
  Marjetka Jelenc, Tit Albreht

  5. Ocenjeno ekonomsko breme demence v obodobju 2015-2018 ter prilagoditev delovnega okolja v organizacijah / The Economic Burden of Dementia in the Period 2015-2018 and Adjustment of the Work Enviornment in Organizations
  Sebina Sedlak, Marjetka Jelenc

  6. Razvoj portala zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu / The Development of zVem Portal and the Central Register of Patients Data
  Živa Rant, Dalibor Stanimirović, Jure Janet

  Management v izobraževanju

  Education Management
  Vodi/Chair: Vladislav Rajkovič
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24. 3. / 9:00 - 12:00
  Dvorana/hall: Amerigo Vespucci
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/yxfr7vxz

  1. Nekateri izzivi umetne inteligence v vzgoji in izobraževanju / Some Challenges of Artificial Intelligence in Education
  Vladislav Rajkovič

  2. The Impact of Lessons Addressing Sustainability on Vocational College Students’ Attitudes Towards Sustainability / The Impact of Lessons Addressing Sustainability on Vocational College Students’ Attitudes Towards Sustainability
  Björn Paape, Christoph Maus, Iwona Kiereta, Laura Dambietz, Sophie Gnacke-Hötzel, Nicole Sollich, Alicia Trott

  3. Challenges and Perspectives for Remote Work
  Jovana Radulovic, Nemanja Deretic, Nikola Vujanovic, Rade Matic, Nina Djurica

  4. On-line Education as a Development Opportunity for Higher Education Institutions
  Petar Stanmiriović, Anđelija Đorđević, Tea Borozan

  5. Communication Between Students and Teachers in a Distance Learning Environment During the COVID-19 Pandemic in Serbia
  Nenad Mihajlov, Jamina Novakovic, Snezana Mihajlov, Suzana Markovic

  6. Strategic Marketing in Education
  Radmila Janicic

  7. Etika in vrednote študentov / Ethics and Student Values
  Dejan Marinčič, Miha Marič

  Kvantitativne metode v managementu

  Quantitative Methods in Management
  Vodi/Chair: Alenka Brezavšček
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24. 3. / 14:30 - 17:30
  Dvorana/hall: Robert Scott
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/bdfp4m8w

  1. Physical Isolation and its Impact on Human Health During the Ongoing Covid-19 Pandemic
  Omar Husejnagić, Janja Jerebic, Anja Žnidaršič

  2. Modelling the Influence of Driving Safety Aids on the Incidence of Traffic Accidents
  Matej Barbo, Blaž Rodič

  3. Profiliranje napovedljivosti kemijskih parametrov v vodah / Profiling Predictability of Chemical Parameters in Waters
  Polona Kren, Nika Flakus, Eva Kuhar, Polona Mihorko, Drago Bokal

  4. Zaznavanje stresa med študenti v času pandemije Covid-19 / Perception of Stress Among the Students During Covid-19 Pandemic
  Alenka Brezavšček, Janja Jerebic, Gregor Rus, Anja Žnidaršič

  5. Razvoj simulacijskega modela širjenja epidemije SI po principih agentnega modeliranja in sistemske dinamike / Development of the SI Epidemic Spread Simulation Model According to the Principles of Agent Based Modeling and System Dynamics
  Andrej Škraba, Bojan Vavtar

  6. Analiza rabe vode, vrednosti investicij in tekoči izdatkov za varstvo okolja v predelovalni dejavnosti v Sloveniji (2013-2020) / Analysis of Water Use, Investment Value, and Current Expenditure for Environmental Protection in Manufacturing in Slovenia (2013-2020)
  Melita Moretti


  Petek | Friday, 25. 03. 2022 - ONLINE

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10.30 - 11.00)

  12:15 - 12:30

  Zaključna sekcija / Closing session
  vodi/chair: Polona Šprajc
  ENG

  Povezava/Link: https://tinyurl.com/257ep5wu

  Kadrovski management

  Human Resource Management
  Vodi/Chair: Vesna Novak
  Čas/Time: Petek / Friday, 25. 3. / 9:00 - 12:00
  Jezik/Language: SLO / ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/38u39kry

  1. Trajnostno vodenje v slovenski in hrvaški diaspori / Sustainable Leadership Within Slovene and Croatian Diaspora
  Daniela Garbin Praničević, Dejan Valentinčič, Judita Peterlin

  2. Mnogotero inteligenten pristop k managementu sestankov: analiza izkušenj s sestankov študentov managementa / Multiply Intelligent Approach to Meetings: Analysis of Student's Experience in Holding Meetings
  Judita Peterlin, Vlado Dimovski, Andrej Starc

  3. Pomen kompetenc za zasedbo delovnih mest na terciarni ravni izobrazbe na kadrovskem področju / Pomen kompetenc za zasedbo delovnih mest na terciarni ravni izobrazbe na kadrovskem področju
  Adrijana Andonov, Anja Žnidaršič, Vesna Novak

  4. Challenges and Development of Training in the Aviation Industry
  Sandi Knez, Iztok Podbregar, Nancy Graham

  5. Nogomet in kompetence / Football and Competencies
  Martin Koželj, Podbregar Iztok

  6. Impact of Organizational Culture on Work Environment and Quality
  Polona Šprajc, Oleksandr Lukhanin

  7. HRM Competencies in Healthcare Organisations
  Polona Šprajc, Yuliia Lukhanina

  8. Korporativni Welnes / Corporate Wellness in Slovenia
  Urška Peternelj, Mojca Bernik, Jasmina Žnidaršič

  Management poslovnih in delovnih procesov

  Business Process Management
  Vodi/Chair: Damjan Maletič
  Čas/Time: Petek / Friday, 25. 3. / 9:00 - 12:00
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/mr4xb38e

  1. Vodenje v kontekstu Cov-19: izzivi in priložnosti v Sloveniji / Leadership in the Context of the Cov-19: Challenges and Opportunities in Slovenia
  Patrik Arh, Žan Černivec, Evelin Arh, Kaja Blažko, Miha Marič

  2. Izzivi družbe kot priložnost za prestrukturiranje podjetja / Challenges in the Society as an Opportunity for Corporate Restructuring
  Dušan Mežnar

  3. Model ocenjevanja učinkov organizacijskih sprememb / Model of Assesing the Effects of Organizational Change
  Benajmin Urh, Tomaž Kern, Eva Krhač Andrašec

  4. Implementing Halal Logistics in a Non-Muslim-Dominant Environment: A Proposal for Reengineering the Business Processes in Two Stages (Invited Lecture)
  Uli Vincenzo

  5. Embedding Sustainability into Asset Management: A Case Study
  Damjan Maletič, Nuno Marques De Almedia, Viktor Lovrenčić, Matjaž Maletič

  6. Issue of Online Reputation of Electric Vehicles - Selected Views and Perspectives
  František Pollák, Peter Markovič, Róbert Világi, Michal Konečný

  7. SME’s Business Model Sustainability in Croatia
  Anita Pavković

  Organizacija in management

  Organization and Management
  Vodi/Chair: Maja Meško
  Čas/Time: Petek / Friday, 25. 3. / 9:00 - 12:00
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/2tf6ckfw

  1. Izzivi izrednih družbenih razmer za organiziranost zakonodajnega procesa / Challenges of Social Emergencies for the Organization of the Legislative Process
  Albin Igličar

  2. Management v javnem sektorju / Public Sector Management
  Nevenka Maher

  3. Izzivi moderne organizacije v WUCA svetu / Challenges of Modern Organisation in the Wuca World
  Maja Meško, Vasja Roblek

  4. Public - Private Partnership in Health
  Olja Arsenijević, Marija Lugonjić, Polona Šprajc

  5. Odnosi z notranjo javnostjo in interna komunikacija kot pogoj uspešnosti podjetja / Internal Relations and Internal Communication as a Condition for Company Success
  Jera Lenardič, Vesna Novak, Marina Đorđeski

  Trajnostni razvoj

  Sustainable Development
  Vodi/Chair: Alenka Baggia
  Čas/Time: Petek / Friday, 25. 3. / 9:00 - 12:00
  Jezik/Language: SLO
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/3pa5sk3e

  1. Trajnostni razvoj in politična pravičnosti / Sustainable Development and Political Justice
  Davorin Žnidarič

  2. Razumevanje socialnega vidika trajnostnega razvoja pri mladostnikih / Understanding the Social Dimension of Development of Sustainable Development in Adolescents
  Andreja Ahčin, Drago Papler, Marijan Pogačnik

  3. Izračun ogljičnega odtisa pri predelavi mleka / Calculation of the Carbon Footprint in Milk Processing
  Irena Gril, Marijan Pogačnik

  4. Trajnostni izzivi investiranja v samooskrbne sončne elektrarne / Sustainability Challenges of Investing in Self-supply Solar Power Plants
  Drago Papler

  5. Z mladimi gospodarji do večje dodane vrednosti na slovenskih kmetijah / Young Farmers to Bring More Added Value to Slovenian Farms
  Marijan Pogačnik, Franc Vidic

  ZAKLJUČNA SEKCIJA

  CLOSING SESSION
  Vodi/Chair: Polona Šprajc
  Čas/Time: Petek / Friday, 25. 3. / 12:15 - 12:30
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/257ep5wu

  Podelitev priznanja za najboljši članek konference 2022 in najava konference Portorož 2023. / Best Paper Award 2022 and Portorož 2023 Announcement.