37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
37th International Conference on Organizational Science Development

ORGANIZACIJA IN NEGOTOVOSTI V DIGITALNI DOBI
ORGANIZATION AND UNCERTAINTY IN THE DIGITAL AGE

Sreda, 21. marec 2018 | Wednesday, 21st March 2018

12:30-14:00

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

14:00-16:00

Otvoritev konference in plenarno zasedanje / Opening of the Conference with Plenary Session
vodi/chair: Polona Šprajc
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
ENG

Priprava ekip za mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera / International Student Case Study Competition Preparations
dvorana/hall: Roald Amudsen, Robert Scott, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Fernand de Magellan
ENG

16:00-16:30

Odmor / Break

16:30-19:30
odmor/break - 18:00-18:30

Informatika / Informatics
vodi/chair: Borut Werber
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

Kadrovski management / Human Resource Management
vodi/chair: Vesna Novak
dvorana/hall: Robert Scott
SLO

Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management
vodi/chair: Matjaž Roblek
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
SLO

Management v zdravstvu / Health Care Management
vodi/chair: Davorin Kofjač, Vladislav Rajkovič
dvorana/hall: Vasco da Gama
SLO

Management v izobraževanju / Education Management
vodi/chair: Robert Leskovar
dvorana/hall: Fernand de Magellan
ENG

20:00

Otvoritev konference in plenarno zasedanje / Opening of the Conference with Plenary Session

vodi/chair: Polona Šprajc

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

14:00-16:00

ENG

1. Human Cooperation in an Uncertain World
Matjaž Perc

2. New European General Data Protection Regulation (GDPR) – Will Our Personal Data be Better Protected?
Nataša Pirc Musar

3. Leader as an Engine in a Digital Era
Lucija Živa Sajevec

Mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera / International Student Case Study Competition

Priprava ekip za mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera / International Student Case Study Competition Preparations

dvorana/hall: Roald Amudsen, Robert Scott, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Fernand de Magellan

12:30-16:00

ENG

Tekmovanje v reševanju študije primera / Case Study Competition

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

16:30-19:30

ENG

During their study, many students obtain a wider insight into the applicable knowledge and participate in finding new solutions to modern challenges from domestic and foreign environment. This year's international case study competition is an opportunity, where different groups of students from domestic as well as foreign faculties come to compete face to face.

The concept of case study is a methodological and pedagogic-oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment. For this reason alone the case study methodology allows participants, to work out a detailed insight into the practical business-oriented problem of the studied organization or company. Through diverse discussions as a method of active learning we encourage the adoption and development of critical and creative thinking that is necessary in the field of management.

Več informacij ... / More information ...

Informatika / Informatics

vodi/chair: Borut Werber

dvorana/hall: Roald Amundsen

16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30)

SLO

1. Analiza odprtokodnih in brezplačnih geografskih informacijskih sistemov / Analysis of Open Source and Free Geographic Information Systems
Marko Urh

2. Testiranje protireklamnih vtičnikov / Ad Blocker Testing
Doroteja Vidmar, Borut Werber

3. Možnosti uporabe pasivnega NFC RFID podkožnega mikročipa – razlike med spoloma / Possibility of Using NFC RFID Subcontaneous Microchip – Gender Differences
Borut Werber, Alenka Baggia, Anja Žnidaršič

4. Digitalizacija procesov odkrivanja prevar v zavarovalništvu / Digitalization of Insurance Anti-Fraud Processes
Boris Peršak, Davorin Kofjač

5. Uvedba sistema za skladiščno poslovanje: Študija primera TPV Velika Loka / Warehouse Management System Implementation: Case Study of TPV Velika Loka
Amira Mujanović, Mitja Cerovšek, Andreja Pucihar

6. Podatkovna skladišča, uporabniško programiranje in pomoč pri uporabniškem programiranju v slovenskih podjetjih / Data Warehousing, User Programming and Helpdesk for User Programming in Slovenian Companies
Janko Hriberšek, Robert Leskovar

Kadrovski management / Human Resource Management

vodi/chair: Vesna Novak

dvorana/hall: Robert Scott

16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30)

SLO

1. Zaposljivost diplomantov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled / Employability of Graduates of Vocational College for Catering and Tourism Bled
Mateja Seničak, Anja Žnidaršič, Vesna Novak

2. Prehod iz šolskih klopi v delovno okolje / Transitioning from School to a Working Life
Sara Zagernik, Saša Pipan

3. Karierna orientacija v terciarnem izobraževanju / The role of Career Orientation in Tertiary Education
Tina Radovanović, Vesna Novak

4. Digitalne kompetence dijakov v splošni gimnaziji / Digital Competences of General Gymnasium Students
Srečko Zakrajšek

5. Analiza znanja pridobljenega s področja zdravstvene nege / Analysis of the Knowledge gained from the Field of Nursing
Nataša Krajnc Zakrajšek

6. Generacijski prelom motivacije za delo / Generation Break in Motivation for Work
Marina Đorđeski, Polona Šprajc

7. Psihološki vpliv medijev na profesionalne športnike / The Psychological Impact of the Media on Professional Athletes
Neja Livrin, Miha Marič, Gozdana Miglič

Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management

vodi/chair: Matjaž Roblek

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30)

SLO

1. Ali je možno predvideti potencial digitalizacije poslovanja s strukturnimi procesnimi kazalniki? / Is it Possible to Predict the Potential of Digitizing Business with Structural Process Indicators?
Matjaž Roblek, Benjamin Urh

2. Digitalizacija kot orodje za prenovo podjetij / Digitalization as a Tool for Restructuring the Companies
Dušan Mežnar

3. Projektni management v času digitalizacije / Project Management in Digital Age
Brigita Gajšek, Jure Kovač

4. Učinkovitost in uspešnost organizacije skozi uporabo različnih metodologij, konceptov in pristopov / The Efficiency and Effectiveness of the Organization through the Use of Different Methodologies, Concepts and Approaches
Iztok Debevc, Primož Svetec, Eva Krhač

5. Inteligenčno načrtovanje procesov in računanje v oblaku kot tehnološka perspektiva pri upravljanju procesov / Intelligent Machining Process Planning and Cloud Computing as Technological Perspectives for Management Systems
Uroš Župerl, Franc Čuš

6. Od znanja do kompetenc v ergonomiji / From Knowledge to Competencies in Ergonomics
Zvone Balantič, Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič

7. Davčne posledice začetka uporabe MSRP 9 za podjetja v Sloveniji / Tax Consequences of the Implementation of MSRP 9 for Companies in Slovenia
Renata Gabršek

8. Kaj podjetjem prinaša elektronsko javno naročanje? / What does Electronic Public Procurement Contribute to Companies?
Renata Zaletelj Možek

Management v zdravstvu / Health Care Management

vodi/chair: Davorin Kofjač, Vladislav Rajkovič

dvorana/hall: Vasco da Gama

16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30)

SLO

1. Pregled metodologij in tehnologij za merjenje stresa z nosljivimi napravami / Overview of Stress Monitoring Methodologies and Technologies for Wearable Devices
Davorin Kofjač, Radovan Stojanović, Nedjeljko Lekić, Andrej Škraba

2. Projekt skupnega ukrepanja ADVANTAGE, poročilo o stanju upravljanja krhkosti na ravni posameznika / Joint Action ADVANTAGE, Report on the State of the Art of Management at Individual Level
Branko Gabrovec, Marjetka Jelenc, Špela Selak

3. Obravnava krhkosti na individualni ravni - telesna dejavnost / Management of Frailty at Individual Level - Physical Activity
Ivana Kršić, Robert Potisek, Vojko Strojnik, Branko Gabrovec

4. Zagotavljanje ustrezne polifarmakoterapije pri obvladovanju starostne krhkosti / Provision of Relevant Polypharmacotherapy in the Management of Frailty
Marjetka Jelenc, Branko Gabrovec

5. Obravnava starostne krhkosti na ravni posameznika – vloga prehrane / Management of Frailty at Individual Level – the Role of Nutrition
Ana Mihor, Petra Džinić, Gregor Veninšek, Branko Gabrovec

6. Mobilnost starostnikov v slovenskih domovih za starejše / Mobility of Old People in Slovenian Homes for the Elderly
Goran Vukovič, Bojan Macuh, Andrej Raspor

7. Kazalniki strukturne učinkovitosti za ovrednotenje procesov v zdravstveni oskrbi / Structural Efficiency Indicators for Evaluating Processes in Healthcare
Eva Krhač, Tomaž Kern

8. Pametna mobilna naprava kot pomoč bolnikom / Smart Mobile Device for Patient's Help
Iztok Bitenc

Management v izobraževanju / Education Management

vodi/chair: Robert Leskovar

dvorana/hall: Fernand de Magellan

16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30)

ENG

1. Analysis of the Effectiveness of Teaching with and without Homework in German Vocational Colleges for White-Collar Occupations
Marc Bordasch, Melanie Greier, Saskia Joeris, Nurefsan Karagöz, Sandra Koglin, Katharina Langa, Bjoern Paape, Iwona Kiereta, Christoph Maus

2. Prior Subject Knowledge: Is it a Success Factor in German Vocational Colleges? An Analysis of the Impact of Prior Subject Knowledge on Learning Success in Heterogeneous Classes within the German Dual Vocational Education System in the Subject “Economic and Social Processes”
Anna Lieck, Sarah Strauch, Anne-Marie Gockel, Laura Schreiber, Hendrik Höing, Bjoern Paape, Iwona Kiereta, Christoph Maus

3. Development of the Methodology for Monitoring Implementation of Strategic Decisions in Higher Education Based on Capability Maturity Model
Valentina Kirinić, Melita Kozina

4. Measuring Digital Capabilities of the Higher Education Institution Using Digital Capability Maturity Model
Melita Kozina, Valentina Kirinić

5. New Tendencies of Education Development
Svetlana Lazarević Petrović, Mioljub Lazarević, Tamara Petković

Družabni dogodek / Social Event

Grand hotel Portorož - Oljčni vrt | Grand Hotel Portorož - Olive Garden

20:00

Informacije o dogodku bodo objavljene v konferenčni recepciji / Further information will follow at the conference reception desk