Online program 39. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti

Online programme of 39th International Conference on Organizational Science Development


ORGANIZACIJE NA KROŽIŠČU INOVATIVNOSTI IN DIGITALNE TRANSFORMACIJE |
ORGANIZATIONS AT INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION ROUNDABOUTPROGRAM KONFERENCE BO POTEKAL NA DALJAVO. POSAMEZEN DOGODEK BO ODPRT 10 MINUT PRED IZVEDBO. |
THE CONFERENCE PROGRAM WILL BE HELD ONLINE. EACH EVENT WILL BE OPENED 10 MINUTES BEFORE THE START.


NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV V KONFERENCO | INSTRUCTIONS FOR JOINING THE CONFERENCE:Sreda | Wednesday, 23. 09. 2020

9:00 - 9:45

Otvoritev konference in uvodni predavanji / Opening of the Conference with Key note lectures 
vodi/chair: Polona Šprajc
ENG


10:00 - 11:30 

10:00 - 11:30

 
10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Management v izobraževanju / Education Management
vodi/chair: Marko Urh
SLOEkološki management / Ecology Management
vodi/chair: Alenka Baggia
ENGInformatika / Informatics
vodi/chair: Marjeta Marolt
ENGManagement v zdravstvu / Health Care Management
vodi/chair: Uroš Rajkovič
SLO


11:45 - 13:15


 11:45 - 13:15

11:45 - 13:15


Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management
vodi/chair: Matjaž Maletič
SLODoktorska sekcija / PHD Session
vodi/chair: Mirjana Kljajić Borštnar
ENGPodjetništvo in ekonomika I / Entrepreneurship and Economics I
vodi/chair: Miha Marič
ENG


Otvoritev konference in uvodni predavanji

Vodi/Chair: Polona Šprajc
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 9:00 - 9:45

Jezik/Language: ENG

1. Blockchain Technology in the Era of Digital Transformation
Aida Kamišalić Latifić

2. GDPR in 2020: Did the initial panic bring the intended results?
Rosana Lemut Strle

Management v izobraževanju

Education Management
Vodi/Chair: Marko Urh
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 10:00 - 11:30

Jezik/Language: SLO

1. Podoba raziskovalcev in pomen komuniciranja znanosti v Sloveniji – Evropska noč raziskovalcev 2019  / The Image of the Researchers and the Importance of Science Communication in Slovenia - European Researchers' Night 2019
Branko Lobnikar, Brigita Krsnik Horvat, Kaja Prislan

2. Vpliv tehnologije na izobraževanje / Influence of Technology on Education
Polona Šprajc, Timotej Ribič

3. Izkoristimo znanje okoli nas / Let's Use the Knowledge Around Us
Gregor Udovč

4. Inovativen sistem za krepitev ključnih prodajnih kompetenc mWise / An Innovative System for Enhancing Core Sales Competencies mWise
Matija Pipan, David Rozman

5. Zakaj se strokovni delavci (ne)udeležujejo izpopolnjevanj? / Why are Professionals (not) Attending Training Courses?
Nina Jug, Gozdana Miglič

6. Izobraževanje medicinskih sester / Nursing Education
Samir Alagić, Marko Urh, Eva Jereb

Ekološki management

Ecology Management
Vodi/Chair: Alenka Baggia
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 10:00 - 11:30

Jezik/Language: ENG

1. Environmental Sustainability and Libraries: What do the Students Think?
Jelena Andreja Radaković, Nataša Petrović, Aleksandra Kručičan, Marko Čirović, Andrija Tomić

2. Opportunities for Sustainable Mobility Promotion among Students of the University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
Marjan Senegačnik, Alenka Baggia, Branka Jarc Kovačič, Maryina Vovk, Olga Cherednichenko

3. How to Prepare Students in Secondary School for Sustainable Development?
Uroš Breskvar

4. Environmental and Logistic Aspects of Alternative Car Drives
Marjan Senegačnik, Davorin Žnidarič, Drago Vuk

5. Learning from Ecology: a Systemic Skill Management Approach for the Innovation Economy
Stefano Setti

Informatika

Informatics
Vodi/Chair: Marjeta Marolt
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 10:00 - 11:30

Jezik/Language: ENG

1. Information Security Audit and Main Findings in Czech and Slovak Companies
Petr Doucek, Martina Kuncova, Luděk Novák, Lea Nedomova

2. Renovation of ICT Infrastructure and its Application Methods for the Need of the Successful Implementation of the Educational and Other Working on the Biotechnical Educational Centre Ljubljana
Jože Prosenik

3. Slovenia's Digital Transformation in Recent Years
Marjeta Marolt, Doroteja Vidmar, Gregor Lenart, Andreja Pucihar

4. Are We Ready to Use Passive Subcutaneous Microchip Implants? International Study First Insight
Borut Werber, Anja Žnidaršič, Igor Pirih, Maciej Rostanski, Jakub Fischer, Antonin Pavlicek, Alenka Baggia

Management v zdravstvu

Health Care Management
Vodi/Chair:  Uroš Rajkovič
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 10:00 - 11:30

Jezik/Language: SLO

1. Javnozdravstveni problemi in njihov ekonomski vpliv na družbo v Sloveniji / Public Health Problems and Their Economic Impact on Society in Slovenia
Sabina Sedlak, Jože Sambt

2. Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve / An Analysis of the Use of eHealth Solutions in Slovenia: Challenges and Future Directions
Živa Rant, Dalibor Stanimirović

3. Informiranost, izobraževanje in inovativnost kot dejavniki organizacijske kulture in klime med zaposlenimi na področju zdravstvene nege / Information, Education and Innovation as Organizational Culture and Climate Factors among Nursing Staff
Jožefa Tomažič, Danijela Pušnik, Mojca Dobnik

4. Delovna zavzetost zaposlenih v zdravstveni negi kot dejavnik krepitve kakovosti in varnosti pacientov / Work Engagement of Employees in Health Care as a Factor in Enhancing the Quality and Patient Safety
Branko Lobnikar, Sanja Zorić

5. Evropski vodič upravljanja krhkosti na ravni posameznika. Izsledki projekta Joint action ADVANTAGE / Title European Guide for the Management of Frailty at Individual Level. Findings of Joint action ADVANTAGE
Branko Gabrovec

6. Promocija zdravja in preventiva na področju raka v sklopu projekta JA iPAAC / Health Promotion and Cancer Prevention within JA iPAAC
Marjetka Jelenc, Tit Albreht

7. Ponudba prodajnih avtomatov v bolnišnicah v Sloveniji / Vending Machines Offers in Slovenian Hospitals
Urška Rozman, Sonja Šostar Turk

Management poslovnih in delovnih procesov

Business Process Management
Vodi/Chair: Matjaž Maletič
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 11:45 - 13:15

Jezik/Language: SLO

1. Simulacija učinkovitosti poslovnih procesov z uporabo metodologije in orodja Aris / Business Processes Efficiency Simulation Using the Aris Methodology and Tool
Benjamin Urh, Tomaž Kern, Eva Krhač

2. ISO 45001 priložnost za integracijo ergonomije v delovne procese / ISO 45001 an Opportunity to Integrate Ergonomics Into Work Processes
Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič, Zvone Balantič

3. Povezava človeških faktorjev z digitalno transformacijo v pametnih hišah / Human Factors Linking to Digital Transformation in Smart Homes
Zvone Balantič, Branislav Šmitek

4. Razvoj podjetniških komptenc na podeželju / Development of Entrepreneurial Competences in Rural Area
Franc Vidic

5. Kompetence za uspešno organizacijo / Competencies for Successful Organization
Branko Škafar

6. Industrijska revolucija 4.0 v HRM / The Industrial Revolution 4.0 in HRM
Lovro Požarnik, Nina Jug

7. Poslovna odličnost v malih podjetjih / Business Excellence in Small Enterprises
Vončina Jožef, Jože Kos

Doktorska sekcija

PhD Session
Vodijo/Chairs: Mirjana Kljajić Borštnar
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 11:45 - 13:15

Jezik/Language: ENG

1. Comparative Analysis of Medical Workers
Marija Lugonjić

2. Teachers' Computer and Internet Literacy
Uroš Hren

3. Human Resource Management and Manager’s Competences in Non-governmental Organisations
Livija Rojc Štremfelj, Iztok Podbregar, Eva Jereb

4. The Importance of Transferring Military Skills to Civilians
Denis Dizdarević, Iztok Podbregar, Miha Marič

5. Talent Management and Intrapreneurship
Primož Penca, Goran Vukovič, Miha Marič

6. The Impact of Radical and Incremental Innovation on Business the Success of Small Composite Shipbuilding in Croatia
Zanze Josip

7. Environmental Management System in the Aviation Sector
Sandi Knez, Iztok Podbregar, Dragan Trivan, Marjan Senegačnik

Podjetništvo in ekonomika I

Entrepreneurship and Economics I
Vodi/Chair: Miha Marič
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 11:45 - 13:15

Jezik/Language: ENG

1. Examining Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Evidence from Serbian Public Sector
Zoran Rakićević, Jovana Rakićević, Bojan Balaž

2. How to Detect Hidden Individual Potential (Intellectual DNA) of an Entrepreneur
Drago Orčić

3. The Role of Venture Capital and Private Equity in the Entrepreneurial Finance Ecosystem
Petra Katic, Dina Vasic

4. Is Capital Structure Important in Contemporary Finance Relations?
Dean Učkar

5. Foreign Direct Investments in Croatia: Dynamics, Components and International Comparison
Melina Cuk, Dina Vasic

6. Testing the Stability of Money Multipliers for Croatia
Manuel Benazić, Daniel Tomić

7. An Analysis of Learners’ Self-Assessments in Comparison with Their Actual Performances in the Subject of Economics
Ilona Esser, Kristina Hochreuther, Amelie Reichwald, Katja Sanen, Bjoern Paape, Iwona Kiereta, Christoph Maus

8. Transformational Leadership and Job Satisfaction
Axel Minten

Living Bits and Things 2020 "Digital Innovation: Social and Economic Impact"


Čas/Time: Sreda / Wednesday, 23.9. / 9:00 - 14:30

V sklopu letošnje konference se bo skozi oba dneva odvijal tudi mednarodni IoT (Internet of Things) dogodek, ki je vodilni poslovno - tehnološki dogodek s področja interneta stvari v regiji osrednje in vzhodne Evrope ter Balkana. Dogodka se vsako leto udeležijo strokovnjaki iz IoT področij, ki predstavijo trenutne trende, spoznanja in razumevanje področij IoT, umetne inteligence, "blockchain" tehnologij in tehnologij digitalne transformacije. Več o dogodku si preberite na spletni strani in podrobneje spoznajte program in govorce Living Bits and Things dogodka. Udeleženci 39. mednarodne konference imate prost dostop do vsebin dogodka in ste vljudno vabljeni k poslušanju zanimivih vsebin, ki vam ga ponuja 10. Living Bits and Things konferenca.

A part of this year's conference, also an international IoT (Internet of Things) event will be held, which is the leading business and technological event in the area of the Internet of Things in the Central, Eastern Europe and Balkan. The event gives attendees current insights and understanding of the IoT, artificial intelligence, blockchain and digital transformation technologies. More about the event is available on the Living Bits and Things website and get closer look at the program and speakers of the 10th Living Bits and Things event. All participants of the 39th International Conference on Organizational Science Development have free access to all events of Living Bits and Things Conference.Četrtek | Thursday, 24. 09. 2020

10:45 - 12:15

10:45 - 12:15

10:45 - 12:15

 10:45 - 12:15

 

 


10:45 - 12:15

 
10:45 - 12:15 

Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management
vodi/chair: Damjan Maletič
SLO


Organizacija in management / Organization and Management
vodi/chair: Mojca Bernik
SLO


Kvantitativne metode v managementu / Quantitative methods in Management
vodi/chair: Anja Žnidaršič
SLO


Kadrovski management / Human Resource Management
vodi/chair: Vesna Novak
SLO


Podjetništvo in ekonomika II/ Entrepreneurship and Economics II
vodi/chair: Eva Jereb
ENG


Marketing in turizem / Marketing & Tourism
vodi/chair: Marko Urh
ENG

12:30

Zaključna sekcija / Closing session  
vodi/chair: Polona Šprajc
ENG


Dogodek: Meritve danes in jutri

Special Event: Measurements - Today and Tomorrow
Vodi/Chair: Dominika Rozoničnik
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 9:00 - 13:00

Jezik/Language: SLO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede že vrsto skupaj pripravljata dogodek, ki na enem mestu poveže strokovnjake, ki je namenjen vsem, ki delujejo na področju meritev, standardov in odličnosti ter vsem, ki kakovost proizvodov in storitev uvrščajo na prvo mesto za kupce in organizacije. Z digitalno transformacijo postajajo meritve še pomembnejše, zato je njihov razvoj ključen za učinkovite inovativne proizvode. V okviru dogodka "Meritve danes in jutri" bomo soočili odločevalce, ki uporabljajo meritev, in izvajalce meritev, da dobimo odgovore na ključna vprašanja: Kako zagotoviti ustrezna merila in njihovo sledljivost, kako upoštevati merilno negotovost pri odločanju o skladnosti, kakšne kompleksne meritve uporabiti za avtomatizacijo proizvodnje, kakšne novosti se nam obetajo v prihodnje, kako zagotoviti ustrezno usposobljen kader idr. Program dogodka bo sestavljen iz dveh delov. V prvem delu (dopoldanskem) bodo potekale predstavitve na omenjene teme, po odmoru pa bo sledila okrogla miza.

Podroben program dogodka, vsebine predstavitev in govorce boste našli na povezavi.


Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event


Dogodek: Nagrada za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji


Vodi/Chair: Polona Šprajc
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 9:30 - 11:30

Jezik/Language:  SLO

Ideja za Nagrado za najboljše kadrovske prakse se je porodila ob lanskoletnem dogodku Zaposleni 4.0, kjer smo na 38. konferenci povezali deležnike, ki soustvarjajo kadrovsko področje v Republiki Sloveniji. V mesecu maju smo tako skupaj s soorganizatorjem MojeDelo.com razpisali natečaj za najboljšo kadrovsko prakso v štirih kategorijah, in sicer:

 - uravnoteženost poklicnega in zasebnega življenja, 

- zavzetost in pripadnost zaposlenih, 

- razvoj in izobraževanje zaposlenih in

- inovativnost na HR področju.

Na natečaj za najboljše kadrovske prakse se je prijavilo trinajst slovenskih podjetij od katerih je, po mnenju strokovne komisije, 5 takih, ki bodo svoja dognanja predstavili na posebnem dogodku, ki ga je podprl tudi SPIRIT -  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in je nacionalni koordinator za model odličnosti EFQM v Sloveniji. Program posebnega dogodka se bo pričel v četrtek, 24. septembra 2020 z vabljenim predavanjem mag. Rajka Novaka na temo modela odličnosti EFQM na HR področju, sledile bodo online predstavitve najboljših in razglasitev ob zaključku dogodka.

Podroben program

Soorganizatorji dogodka / Co-organizers of the event


Living Bits and Things 2020 "Digital Innovation: Social and Economic Impact"


Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 9:00 - 14:30

V sklopu letošnje konference se bo skozi oba dneva odvijal tudi mednarodni IoT (Internet of Things) dogodek, ki je vodilni poslovno - tehnološki dogodek s področja interneta stvari v regiji osrednje in vzhodne Evrope ter Balkana. Dogodka se vsako leto udeležijo strokovnjaki iz IoT področij, ki predstavijo trenutne trende, spoznanja in razumevanje področij IoT, umetne inteligence, "blockchain" tehnologij in tehnologij digitalne transformacije. Več o dogodku si preberite na spletni strani in podrobneje spoznajte program in govorce Living Bits and Things dogodka. Udeleženci 39. mednarodne konference imate prost dostop do vsebin dogodka in ste vljudno vabljeni k poslušanju zanimivih vsebin, ki vam ga ponuja 10. Living Bits and Things konferenca.

A part of this year's conference, also an international IoT (Internet of Things) event will be held, which is the leading business and technological event in the area of the Internet of Things in the Central, Eastern Europe and Balkan. The event gives attendees current insights and understanding of the IoT, artificial intelligence, blockchain and digital transformation technologies. More about the event is available on the Living Bits and Things website and get closer look at the program and speakers of the 10th Living Bits and Things event. All participants of the 39th International Conference on Organizational Science Development have free access to all events of Living Bits and Things Conference.


Management poslovnih in delovnih procesov

Business Process Management
Vodi/Chair: Damjan Maletič
Čas/Time:  Četrtek/ Thursday, 24.9. / 10:45 - 12:15

Jezik/Language: SLO

1. Tehnologija je tu, kaj zdaj? / The Technology is Here. What Now? 
Živa Rant 

2. Uporaba metode primerjalne analize pri transformaciji podjetja iz mikro v malo podjetje / Transformation from Micro to Small Enterprise with Benchmarking Method Application 
Sara Kremsar, Tomaž Kern

3. Digitalizing Predictive Maintenance to Improve Asset Management: Are We Ready?
Damjan Maletič, Nuno Marques de Almeida, Dragan Komljenovic, Viktor Lovrenčić, Matjaž Maletič

4. Vpliv in posledice digitalizacije na proces inoviranja v industriji / Impact and Consequences of Digitalization on the Process of Innovation in IndustryImpact and Consequences of Digitalization on the Process of Innovation in Industry
Dušan Mežnar 

5. Success Factors in Public Calls for Project Proposals
Blaž Rodič, Jerneja Šavrič

Organizacija in management

Organization and Management
Vodi/Chair: Mojca Bernik
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 10:45 - 12:15

Jezik/Language: SLO

1. Pravo kot nujni (vendar ne zadostni) pogoj organizacije / Law as a Necessary (but not sufficient) Condition of the Organization
Albin Igličar

2. Karizma vodij / Charisma of Leaders
Patrik Arh, Ana Lambić, Miha Marič

3. Samozavedanje pri zavestnem vodenju / Self-consciousness in Conscious Leadership
Dejan Marinčič, Miha Marič

4. Rešitve izzivov pri vodenju sestankov: katera mnogotero inteligentna razvojna metoda omogoča več ustvarjalnih rešitev? Solutions to the Challenges in Leading Meetings: which Multiple Intelligence Developmental Method Gives us More Creative Suggestions?
Judita Peterlin, Vlado Dimovski

5. Predstavitev in kritična analiza modelov zrelosti strateške skladnosti IT in poslovne funkcije podjetja / Presentation and Critical Analysis of the Models of Maturity of Strategic Alignment Between IT and Business Function
Blaž Kavčič, Robert Leskovar

6. Assessing the Correlation of Crisis Management Studies and Small States Studies: a Literature Review of Web of Science Database
Danila Rijavec, Primož Pevcin

Kvantitativne metode v managementu

Quantitative Methods in Management
Vodi/Chair: Anja Žnidaršič
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 10:45 - 12:15

Jezik/Language: SLO

1. Univerzalni model procesa kot podlaga digitalnih dvojčkov poslovnih procesov v celoviti optimizaciji poslovanja / The Universal Process Model as the Basis for Digital Twin of Business Processes
Anja Goričan, Amadeja Bratuša, Drago Bokal

2. Veljavnost in zanesljivost merjenja velikih pet dimenzij osebnosti s krajšo različico Vprašalnika velikih pet dimenzij osebnosti / Validity and Reliability of Measuring the Big Five Personality Traits Using Shorter version of Big Five Inventory
Vanja Erčulj

3. Dejavniki uspešnosti pri izpitu iz matematike: primerjava med generacijama študentov / Mathematics Exam Performance Factors: Comparison Between Two Generations of Students
Anja Žnidaršič, Alenka Brezavšček, Gregor Rus, Monika Ribič, Tatjana Grbić, Slavica Medić, Nataša Duraković, Janja Jerebic

Kadrovski management

Education Management
Vodi/Chair: Vesna Novak
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 10:45 - 12:15

Jezik/Language: SLO

1. Vpliv usklajevanja dela in družine na zavzetost pri delu / The Impact of Work-family balance on Job Engagement
Neža Studen, Mojca Bernik, Jasmina Žnidaršič

2. Kompetence vodilnih kadrov v Splošni bolnišnici Jesenice / Leadership Competences at General Hospital Jesenice
Marina Đorđeski, Polona Šprajc, Iztok Podbregar

3. Karierne ovire žensk na področju višjega managementa / Career Barriers for Women in Higher Management
Ines Stojanović, Janja Jerebic, Vesna Novak

4. Nestandardne oblike zaposlitve / Non-standard Forms of Employment
Vesna Novak

5. Karierni razvoj dijakov na področju srednjega strokovnega izobraževanja v Biotehniškem centru Naklo / Student´s Career Development in Secondary Vocational Education in Biotehnical Centre Naklo
Veronika Gorjanc, Anja Žnidaršič, Mojca Bernik

6. Vpliv faze profesionalnega razvoja strokovnega delavca na udeležbo v izpopolnjevanjih / The Influence of the Professional Development Phase of the Professional Worker on Participation in Training
Nina Jug, Miha Marič

7. Negotovost pri delu in njen vpliv na vedenje zaposlenih / The Impact of Job Insecurity on Employee Attitudes
Olja Arsenijević, Polona Šprajc

Podjetništvo in ekonomika II

Entrepreneurship and Economics II
Vodi/Chair: Eva Jereb
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 10:45 - 12:15

Jezik/Language: ENG

1. Transfer Prices and Interest Between Associated Companies
Renata Gabršek

2. New Approaches to Measuring Enterprise Performance
Maja Đurica, Marko Jovanović, Nina Đurica, Miha Marič

3. Business Process Mapping and Analysis as a Base for Increasing Competitive Advantage through Improving System Efficiency and Customer Orientation: Case of Steel Production Industry
Ivan Todorovič, Stefan Komazec, Milan Jovanović, Ondrej Jaško

4. Developing the Credit Score Model through the Common Use of Financial and Qualitative Indicators in the evalauation of Creditworthiness
Andrea Vareško

5. Strategic Management and Logistic Operations of the Alliance of Airlines: Oneworld Case study
Martin Holubcik, Jakub Soviar, František Pollák, Jarmila Strakova, Petra Partlova

6. Driving Innovation through Transformative HRM
Tatjana Jovanović

Marketing in turizem

Marketing & Tourism
Vodi/Chair: Marko Urh
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 10:45 - 12:15

Jezik/Language: ENG

1. Towards Digital Transformation of Travel Agencies: Evaluation of Determinants using Fuzzy AHP Approach
Sanja Marinkovic, Jasna Petkovic

2. Marketing Communication and Corporate Social Responsibility
Ana Lambić, Goran Vukovič, Miha Marič

3. Offer of Leisure Activities and Tourist Offers of Societies with Special Needs
Goran Vukovič, Bojan Macuh, Andrej Raspor

4. Small Town Revitalization with Textile Industrial Tourism
Barbara Pavlakovič, Maja Turnšek

5. The Role of Tourist Information Centers in Informing People with Disabilities
Goran Vukovič, Andrej Raspor, Bojan Macuh

6. Websites of the Faculties of the University of Maribor in Relation to Website Optimization
Marko Urh, Alenka Baggia

ZAKLJUČNA SEKCIJA

CLOSING SESSION
Vodi/Chair: Polona Šprajc
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 24.9. / 12:30

Jezik/Language: ENG

Podelitev priznanja za najboljši članek konference 2020 in najava konference Portorož 2021 / Best Paper Award 2020 and Portorož 2021 Announcement