Press "Enter" to skip to content

O konferenci

Konferenca VIVID 2019, ki letos poteka že 22. leto, je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučevali bomo izzive digitalizacije v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorja sta Fakulteta za računalništvo in informatiko in Slovensko društvo Informatika.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba 2019 in bo imela značaj posvetovanja. Odvijala se bo na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Teme konference:

 • Digitalno opismenjevanje od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Digitalne kompetence
 • Poučevanje računalniških znanosti
 • Didaktika e-poučevanja in učenja
 • Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev
 • Medijska pismenost in izobraževanje
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Izobraževalni sistemi za odrasle in pedagoge
 • Izobraževalne delavnice

Pomembni datumi:

 • 26. avgust 2019 – oddaja prispevkov
 • 06. september 2019 – obvestilo avtorjem z recenzijami
 • 20. september 2019 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov

Informacije
Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte: konferencaVIVID@gmail.com