25. - 27. marec 2009, Portorož, Slovenija

Programski odbor:

Vladislav Rajkovič, predsednik

Jože Ban

Jana Bezenšek

Ivan Bratko

Desimir Boškovič

Vlado Dimovski

Franci Demšar

Marko Ferjan

Mejra Festić

Jože Florjančič

Miro Gradišar

Jože Gričar

Jana Hanclova

Alenka Hudoklin

Jože Jesenko

Eva Jereb

Jurij Jug

Tomaž Kern

Miroljub Kljajić

Mirjana Kljajić Borštnar

Jan von Knopf


Matej Lahovnik

Iztok Lajovic

Robert Leskovar

Branko Lobnikar

Marija Ovsenik

Bjoern Paape

Milan Pagon

Nikola Pavešić

Bojan Petrović

Iztok Podbregar

Andreja Pucihar

Dragica Smrke

Milan Šikula

Olga Šušteršič

Antun Vila

Drago Vuk

Goran Vukovič

Bruno Završnik

Jože Zupančič

 


Organizacijski odbor:

Urša Bižič

Petra Gorjanc

Gregor Lenart

Tina Podgornik

Uroš Rajkovič

 

© 2008 FOV, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Center za izobraževanje in svetovanje

Tel.: (04) 2374 345  Faks: (04) 2374 299   Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj, Slovenija

Pravna obvestila