25. - 27. marec 2009, Portorož, Slovenija
 » Program
 

Program konference

Program konference bo potekal v plenarnih zasedanjih in v naslednjih raziskovalnih sekcijah:

 • Informatika
 • Management poslovnih procesov
 • Kadrovska sekcija
 • Management in ekonomika
 • Izobraževalna sekcija
 • Management kakovosti
 • Sekcija za marketing
 • Management v turizmu
 • Management v zdravstvu
 • Management projektov
 • Management javne uprave
 • Management in finance
 • Management in ekologija

Program konference v PDF obliki


 

© 2008 FOV, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Center za izobraževanje in svetovanje

Tel.: (04) 2374 345  Faks: (04) 2374 299   Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj, Slovenija

Pravna obvestila