37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
37th International Conference on Organizational Science Development

ORGANIZACIJA IN NEGOTOVOSTI V DIGITALNI DOBI
ORGANIZATION AND UNCERTAINTY IN THE DIGITAL AGE

Četrtek, 22. marec 2018 | Thursday, 22nd March 2018

08:00-

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

09:00-12:30
odmor/break - 10:30-11:00

Ekološki management / Ecology Management
vodi/chair: Alenka Baggia
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

Invited Lecture: Cybersecurity as Foundation of Modern Society
Tadej Nared
dvorana/hall: Robert Scott
11:00-12:30
ENG

Dogodek: Poslovna odličnost organizacij / Event: Business Excellence of Organizations
vodi / chair: Dominika Rozoničnik
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
09:00-13:00 (odmor/break - 11:00-11:30)
SLO

Kadrovski management / Human Resource Management
vodi/chair: Mojca Bernik
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
SLO

Organizacija in management / Organization and Management
vodi/chair: Damjan Maletič
dvorana/hall: Vasco da Gama
ENG

Turizem in marketing / Tourism and Marketing
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Fernand de Magellan
SLO

12:30-14:00

Kosilo / Lunch

14:00-17:00
odmor/break - 15:30-16:00

Informatika / Informatics
vodi/chair: Andreja Pucihar
dvorana/hall: Robert Scott
ENG

Vabljeno predavanje: Znanje je najboljši antivirusni program
Boštjan Špehonja
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
14:00-15:30
SLO

18:00

20:00

Ekološki management / Ecology Management

vodi/chair: Alenka Baggia

dvorana/hall: Roald Amundsen

09:00-12:30 (odmor/break - 10:30-11:00)

SLO

1. Trajnostno izobraževanje za trajnostni razvoj / Sustainable Education for Sustainable Development
Uroš Breskvar

2. Okoljska ozaveščenost srednješolcev v Sloveniji - Od ločenega zbiranja odpadkov do zmanjšanja ogljičnega odtisa / Environmental Awareness of Secondary School Students in Slovenia - from Separate Waste Collection to Carbon Footprint Lowering
Alenka Baggia, Anja Žnidaršič, Branka Jarc Kovačič, Marjan Senegačnik

3. Model za pomoč pri izbiri elementov sončne elektrarne / Model to Support Selection of Elements of a Solar Power Plant
Igor Jerele, Vladislav Rajkovič, Tomaž Kern

4. Problematika uvajanja električnih avtomobilov v Sloveniji / Problematics of Introduction of Electric Cars in Slovenia
Marjan Senegačnik, Drago Vuk

5. Eko-sinergija odpadkov / Eco-Synergy of Waste
Brigita Leban, Matjaž Maletič, Anja Žnidaršič

6. Saniranje kontaminiranih zemljin v RS / Remediation of Contaminated Soils in the Republic of Slovenia
Silvo Plesnik, Drago Vuk

7. Vpliv gospodarskega gibanja na cvetlični trg v Sloveniji / Influence of Economic Changes on the Florist Market in Slovenia
Sabina Šegula

Invited Lecture: Cybersecurity as Foundation of Modern Society

Tadej Nared, SICEH

dvorana/hall: Robert Scott

11:00-12:30

ENG

The cost of cybercrime is estimated to reach approximately $6 trillion per year on average through 2021, while in 2013 global annual cost was close to $900 billion. And while cybercrime figures are growing exponentially every year contrary to the available cybersecurity workforce, efforts to improve on the rapidly deteriorating situation either on the national or European level are scarce. SICEH Foundation has been a vocal promoter of good cybersecurity practices from its inception, so we will look at what could and must be done if we are to curb the growing crime trends through a recap of SICEH Foundation projects and presentations.

Več informacij ... / More information ...

Dogodek: Poslovna odličnost organizacij / Event: Business Excellence of Organizations

vodi / chair: Dominika Rozoničnik

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

09:00-13:00 (odmor/break - 11:00-11:30)

SLO

V okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo potekala od 21. do 23. marca 2018, v Kongresnem centru Portus v Portorožu, bo četrtek, 22. marec 2018, posvečen odličnosti poslovanja.

Ta dan bo potekal tudi dogodek z naslovom »Poslovna odličnost organizacij«, ki ga soorganizirajo Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Ministrstvo za javno upravo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.

Program dogodka je zelo bogat in podkrepljen z najboljšimi praksami iz Slovenije na področju odličnosti poslovanja tako v gospodarstvu kot tudi javnem sektorju. Vsi prisotni bodo z veseljem z vami delili svoje izkušnje in odgovorili na številna vprašanja v okviru okrogle mize kot tudi v okviru poslovnih minut ob kavi.

Podroben program dogodka je dosegljiv tukaj.

Kadrovski management / Human Resource Management

vodi/chair: Mojca Bernik

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

09:00-12:30 (odmor/break - 10:30-11:00)

SLO

1. Izzivi kadrovskega managementa znotraj 4. industrijske revolucije / Challenges of Human Resource Management within the 4th Industrial Revolution
Mojca Bernik, Jasmina Žnidaršič

2. Srečni zaposleni: utopija ali nujnost za organizacijsko uspešnost / Happy Employees: Utopia or Necessity for Organizational Performance
Branko Lobnikar, Monika Gerenčer Šajt

3. Mnogotere inteligentnosti umetniško ustvarjalnih socialnih podjetnikov: analiza primera / Multiple Intelligences of Artistic Creative Social Entrepreneurs: A Case Study
Pearse J. Noel, Vlado Dimovski, Judita Peterlin

4. Privlačnost kot element pristranskosti v kadrovskem managementu / Attractiveness as Base Bias in HRM
Nina Jug, Gozdana Miglič, Miha Marič

5. Motivacija starejših zaposlenih za neformalno izobraževanje / Motivating Older Employees for Non-Formal Education
Ana Lambić, Patrik Arh, Miha Marič

6. Je država res slab gospodar / Is the Government Really Bad Manager
Janez Zeni

Organizacija in management / Organization and Management

vodi/chair: Damjan Maletič

dvorana/hall: Vasco da Gama

09:00-12:30 (odmor/break - 10:30-11:00)

ENG

1. Adoption of Internal Marketing and Employee Satisfaction Level in Service Organizations in Croatia
Erik Ružić, Tanja Terlević

2. The Role of Maintenance within Physical Asset management: A Case Study
Damjan Maletič, Saša Ciglar, Marta Grabowska, Viktor Lovrenčić, Matjaž Maletič

3. What does Affect the Prices of Croatian Exports and Imports?
Daniel Tomić, Dominik Bukovac

4. The Relationship between Non-Interest Income Activities and Financial Performances of Credit Institutions in Croatia
Matešič Hrvoje, Ivan Biškup

5. Behavioral Economy and Its Future
Saša Stjepanović, Lana Mihić

6. Entreprenurial Education as a Key Factor of Success in the Future of Republic of Serbia
Aleksandar Anđelković, Dragana Radosavljević, Olja Arsenijević

7. Education Analysis of Some Developed Countries and the Possibility of Using Their Experiences in Serbia
Milan Radosavljević, Maja Anđelković, Života Radosavljević, Aleksandar Anđelković

Turizem in marketing / Tourism and Marketing

vodi/chair: Miha Marič

dvorana/hall: Fernand de Magellan

09:00-12:30 (odmor/break - 10:30-11:00)

ENG

1. Organiziranost nevladnega sektorja slovenskega turizma / Slovenian Tourism Non-Governmental Sector Organization
Barbara Pavlakovič

2. Dediščina kot konkurenčna prednost turističnih kmetij / Heritage as a Competitive Advantage of Tourist Farms
Boža Grafenauer

3. Trženjsko vedenje slovenskih IT podjetij glede na izobrazbo in organiziranost vodstvenih timov / Marketing Behavior of Slovene IT Companies According to Education and Organization of Management Teams
Nadja Kos, Goran Vukovič, Miha Marič

4. Pomen čuječnosti v internem in eksternem marketingu storitev / The Importance of Mindfulness in Internal and External Marketing Services
Metka Galič

5. Financiranje in trženje v karate klubu / Financing and Marketing in a Karate Club
Metka Galič

Informatika / Informatics

vodi/chair: Andreja Pucihar

dvorana/hall: Robert Scott

14:00-17:00 (odmor/break - 15:30-16:00)

ENG

1. Efficient Cyber Risk Management – Auditors Experience
Novák Luděk, Petr Doucek, Lea Nedomová

2. The Concept of Innovation of User Roles and Authorizations from View of Compliance Management
Jan Ministr, Tomas Pitner

3. A Colored Petri Net Model for Active Databases
Anita Gudelj

4. Usage of RFID Technology in Production Management
Teodora Rajkovic, Danica Cvetković Lecic

5. A Comprehensive Analysis of the Online Reputation of Healthcare Providers Operating on the Slovak Market
Frantisek Pollak, Peter Dorcak, Peter Markovic, Nella Svetozaervova, Katarina Belovodska

6. State of Digital Transformation in Slovenian Enterprises
Doroteja Vidmar, Gregor Lenart, Andreja Pucihar, Marjeta Marolt

7. Impact of GDPR on Business: Focus on Data Controllers and Processors not Established within the EU
Danilo Krivokapić, Đorđe Krivokapić, Ivan Todorović, Stefan Komazec

8. Obvladovanje izmeta v pametnih tovarnah / Scrap Management in Smart Factories
Jaka Toman, Marjan Senegačnik, Mirjana Kljajić Borštnar

Vabljeno predavanje: Znanje je najboljši antivirusni program

Boštjan Špehonja, SICEH

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

14:00-15:30

SLO

Informacijska doba ter uporaba novodobnih tehnologij nam prinaša neomejeno priložnosti in koristi, ob tem pa ne smemo pozabiti na nevarnosti, ki prežijo na nas. Spletne prevare, zlonamerna koda, kraja uporabniške identitete je le nekaj groženj na katere moramo biti previdni pri uporabi elektronskih naprav tako v domačem kot službenem okolju. Na predavanju bodo predstavljene najaktualnejše spletne prevare, katere bodo podkrepljene s konkretnimi, demo primeri. Ogledali si bomo trende spletnega kriminala ter opozorili na tiste spletne pasti, katere bi moral poznati sleherni uporabnik. Predavanje ne bo tehnično usmerjeno ampak je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti s pastmi novodobnih tehnologij.

Več informacij ... / More information ...

Svečanost ob 20. obletnici priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost in slovesnost PRSPO 2017
www.mirs.gov.si

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

18:00

Družabni dogodek / Social Event

dvorana/hall: James Cook

20:00

Informacije o dogodku bodo objavljene v konferenčni recepciji / Further information will follow at the conference reception desk