40. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

VREDNOTE, KOMPETENCE IN SPREMEMBE V ORGANIZACIJAH
17. – 19. marec 2021 | Portorož, Slovenija Online

O konferenci

VREDNOTE, KOMPETENCE IN SPREMEMBE V ORGANIZACIJAH

Štiri desetletja mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti so obdobje, ki je skozi čas povezalo akademsko in strokovno javnost, študentke in študente, cenjene goste. Čas in prostor sta temeljni komponenti človekovega življenja. Čas epidemije vnaša negotovost med ljudi.  Ravno zato je danes toliko bolj v ospredju individuum, ki skupaj s celotno družbo lahko postavlja gradnike za ponoven socialni preplet družbe kot smo ga bili še nedavno vajeni.

Organizacija smo ljudje. Razmerja med zaposlenimi v organizacijah so izhodišče za smernice razvoja organizacijskih znanosti. Letošnja konferenca nosi naslov »Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah«. V ospredje postavljamo človeka in organizacijo, ki s skupnimi vrednotami soustvarjata in predpostavljata povezovanje in napredek zaposlenih in organizacij. Človeka, ki s svojimi kompetencami je in bo moral biti kos spremembam v organizacijskem pogledu in širši družbi.

Ravno zaradi številnih sprememb, ki so nas kot družbo doletele, pa mednarodna konferenca kliče po izmenjavi stališč, mnenj in predvsem znanstvenih pogledov na razvoj organizacij v bodoče. Razvoj organizacij v bodoče bodo ljudje. Bodo tudi informacije in procesi. Vse to, kar nas desetletja veže in povezuje ter nas bo povezalo tudi v skupnem boju proti današnji epidemiji. Izziv ni tako velik kot bodo velike naše ideje in naši pogledi za organizacijo ter družbo jutri.

Vabljeni predavatelji

Teme konference

Organizacija in managementKrizni managementMarketing
Družbena odgovornostKvantitativne metode v managementuOrganizacijsko vedenje
Ekološki managementLogistikaPodjetništvo in ekonomika
E-izobraževanjeManagement javnega sektorjaPoslovna odličnost organizacij
Finančni management in računovodstvoManagement kakovostiProjektni management
Informacijska varnostManagement poslovnih in delovnih procesovTrajnostni razvoj
InformatikaManagement v izobraževanjuDoktorska sekcija
Inovacijski managementManagement v športuPoster sekcija
Inovacijski poslovni modeliManagement v turizmuMeritve za večjo stopnjo varnosti in zdravja (posebna sekcija)
Kadrovski managementManagement v zdravstvu in socialnem varstvu
Management finančnih institutcij

Pomembni datumi

2.12.2020 9. december 2020 – Podaljšan rok za oddajo povzetka

11. december 2020 – Obvestilo o sprejetju povzetka referata

13. januar 2021 20. januar 2021 – Podaljšan rok za oddajo referata

10. februar 2021 – Rezultati recenzijskega postopka

21. februar 2021 – Oddaja končne različice referata

10. marec 2021 – Zadnji dan pred prijave

17. – 19. marec 2021 – 40. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

Nagrada za najboljše kadrovske prakse 2021

V sklopu letošnje konference bomo podelili tudi Nagrade za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji. Več informacij.