Program 38. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti

Programme of 38th International Conference on Organizational Science Development


ORGANIZACIJA IN NEGOTOVOSTI V DIGITALNI DOBI | ORGANIZATION AND UNCERTAINTY IN THE DIGITAL AGE


Sreda, 20. 03. 2019

12:30 - 14:00

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

14:00 - 16:00

Otvoritev konference in plenarno zasedanje / Opening of the Conference with Plenary Session
vodi/chair: Polona Šprajc
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
ENG

Priprava ekip za študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera / Student Case Study Competition Preparations
dvorana/hall: Roald Amudsen, Robert Scott, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Fernand de Magellan
ENG

16:00 - 16:30

Odmor / Break

20:00

Družabni dogodek / Social Event

Grand Hotel Portorož - Café Central

Mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera

Priprava ekip za mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera / International Student Case Study Competition Preparations

Dvorana/Hall: Roald Amudsen, Robert Scott, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Fernand de Magellan
Ura/Time: 14:00 - 16:00
Jezik/Language:: ENG

Dvorana/Hall: Roald Amudsen, Fernand de Magellan
Ura/Time: 16:30 - 19:30
Jezik/Language:: ENG

Mednarodno študentsko tekmovanje v reševanju študije primera / International Student Case Study Competition

Dvorana/Hall: Cristoforo Colombo
Ura/Time: 16:30 - 19:30
Jezik/Language:: ENG

During their study, many students obtain a wider insight into the applicable knowledge and participate in finding new solutions to modern challenges from domestic and foreign environment. This year's international case study competition is an opportunity, where different groups of students from domestic as well as foreign faculties come to compete face to face. The concept of case study is a methodological and pedagogic-oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment. For this reason alone, the case study methodology allows participants, to work out a detailed insight into the practical business-oriented problem of the studied organization or company. Through diverse discussions as a method of active learning we encourage the adoption and development of critical and creative thinking that is necessary in the field of management.

Več informacij ... / More information ...

Soorganizatorja tekmovanja

Management poslovnih in delovnih procesov

Business Process Management
Vodi/Chair: Matjaž Maletič
Dvorana/Hall: Robert Scott
Ura/Time: 16:30 - 19:30 (odmor/break: 18:00 - 18:30)
Jezik/Language:: ENG

1. Restructuring a Company and a Business Ecosystem
Dušan Mežnar

2. The Synergies Between Value Driven Maintenance and Physical Asset Management: a Case Study
Damjan Maletič, Viktor Lovrenčić, Marta Grabowska, Matjaž Maletič

3. The Impact of Blockchain Networks on Logistics: an Update
Yvonne Ziegler, Vincenzo Uli, Ferdinand Keller, Astrid Kramer

4. Research of Methods of Performance Assessment of Business Managers in the Healthcare Sector
Nella Svetozarovova, Frantisek Pollak

5. Root Cause Analysis of Nonconformity Occurrence in Automotive Industry – a Case Study
Anna Nagyova, Hana Pačaiová, Damjan Maletič, Matjaž Maletič, Anna Gobanova

6. Improvement of the Production Management in the Automotive Industry Based on KPIs
Teodora Rajković, Danica Lečić-Cvetković, Jelena Radosavljević

7. The Age of Digital Business: Breaking Boundaries
Olja Arsenijević, Maja Dimić, Polona Šprajc

Management v zdravstvu

Health Care Management
Vodi/Chair: Uroš Rajkovič
Dvorana/Hall: Amerigo Vespucci
Ura/Time: 16:30 - 19:30 (odmor/break: 18:00 - 18:30)
Jezik/Language:: SLO

1. Razlike v organizacijski kulturi med izvajalci in managementom zdravstvene nege / Differences in Organizational Culture Between Providers and Management of Nursing
Hilda Maze, Jure Kovač

2. Pregled obvladovanja polifarmakoterapije v Sloveniji in primerjava z nekaterimi evropskimi državami / Overview of the Management of Polypharmacotherapy in Slovenia and Comparison with Some European Countries
Marjetka Jelenc, Branko Gabrovec

3. Ugotavljanje in preprečevanje tveganj na področju ravnanja z zdravili / Identification and Prevention of Risks in the Management of Medicines
Jožefa Tomažič, Danijela Pušnik, Mojca Dobnik

4. Korak naprej v smeri sistematičnega preprečevanja in obvladovanja krhkosti na ravni držav članic Evropske unije: vmesni rezultati projekta skupnega ukrepanja Advantage / A Step Further Towards Systematic Frailty Prevention and Management in the Member States of the European Union: Interim Results of the Joint Action Advantage
Špela Selak, Branko Gabrovec

5. Zbiranje odpadkov iz zdravstva v obdobju 2013 do 2017 v Sloveniji / Healthcare Waste Collection from 2013 to 2017 in Slovenia
Darja Kokol, Urška Rozman, Sonja Šostar Turk

6. Informacijska podpora sporočanja in obravnava varnostnih zapletov v UKC Ljubljana - poškodbe z ostrimi predmeti (incidenti) / IT Support for Reporting and Handling Safety Incidents at the Ljubljana University Medical Center: Needle Stick and Sharps Injuries
Nevenka Šestan, Danijela Kralj

7. Nacionalni Portal zVEM v okviru eZdravja / National Portal zVEM Within eHealth
Živa Rant, Dalibor Stanimirović, Andrej Žlender

8. Uporaba marihuane med športniki in njihovo mnenje o legalizaciji / Opinions on Marijuana, Legalisation and Usage – Research Carried Out Amongst Athletes
Branko Gabrovec

Družabni dogodek

Social Event

Grand Hotel Portorož - Café Central

Ura/Time: 20:00


Četrtek, 21. 03. 2019

8:00-

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

9:00 - 12:00
odmor/break: 10:30 - 11:00

Kadrovski management / Human Resource Management
vodi/chair: Goran Vukovič
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

Sekcija doktorskih študentov / PhD Student Session
vodi/chair: Iztok Podbregar, Mirjana Radovanović, Vincenzo Uli
dvorana/hall: Robert Scott
ENG

Finančni management / Financial Management
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
ENG

Management v izobraževanju / Education Management
vodi/chair: Robert Leskovar
dvorana/hall: Vasco da Gama
ENG

12:30 - 14:30

Kosilo / Lunch

14:30 - 17:30
odmor/break: 16:00 - 16:30

Organizacija in management / Organization and Management
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management
vodi/chair: Zvone Balantič
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
SLO

Ekološki management / Ecology Management
vodi/chair: Alenka Baggia
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
SLO

Informatika / Informatics
vodi/chair: Marjeta Marolt
dvorana/hall: Vasco da Gama
ENG

18:30

Družabni dogodek / Social Event

Obisk turistične kmetije Mahnič in degustacija vin / Tourist Farm Mahnič Visit and Wine Tasting

Kadrovski management

Human Resource Management
Vodi/Chair: Goran Vukovič
Dvorana/Hall: Roald Amudsen
Ura/Time: 9:00 - 12:00 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: SLO

1. Javni sektor je ostal brez motivacijskih vzvodov / The Public Sector Remains Without Motivational Leverage
Janez Zeni

2. Pristop delodajalca k zaščiti zdravja in varnosti človeških virov / Employers’ Attitude Toward Human Resources’ Health and Safety
Marija Bušelić, Vlatka Jurčić

3. Družbena odgovornost v malih in srednje velikih turističnih podjetjih v Sloveniji / Social Responsibility in Small and Medium-sized Tourism Companies in Slovenia
Tanja Planinc, Marko Kukanja

4. Ekonomski vplivi na družbo zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji / Economic Impacts on Society Due to the Risky and Harmful Drinking of Alcohol in Slovenia
Sabina Sedlak, Jože Sambt, Tit Albreht

5. Generaciji X in Y kot delovna sila / Generation X and Y as a Work Force
Špela Strojin, Marko Urh, Eva Jereb

6. Identifikacija motivacijskih dejavnikov za izobraževanje starejših zaposlenih / Identifying Motivational Factors for Educating Older Employees
Ana Lambić, Patrik Arh, Miha Marič

7. Digitalna doba in izzivi zaposlovanja / Digital Age and Challenges of Employment
Vesna Novak

8. Avtopoieza med Človekom in robotom v organizaciji prihodnosti / Autopoiesis Between Humans and Robots in Organizations in the Future
Tanja Balažic Peček

Sekcija doktorskih študentov

PhD Student Session
Vodijo/Chairs: Iztok Podbregar (University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences), Mirjana Radovanović (EDUCONS University), Vincenzo Uli (University of Applied Sciences Frankfurt, Germany)
Dvorana/Hall: Robert Scott
Ura/Time: 9:00 - 12:00 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: ENG

1. Publishing Scientific Results
Mirjana Radovanović / Invited lecture

2. Human Resource Management in Aviation
Sandi Knez, Iztok Podbregar, Eva Jereb

3. Conceptual Comparison of Methods Providing Military Personnel in Slovenia and Some European Countries
Denis Dizdarević, Miha Marič

4. Society Aspects on the Aging of the Population
Nena Hribar, Polona Šprajc

5. Cross-Cultural Perspective on Mergers and Acquisitions
Tina Javor, Thomas Uihlein

6. Analysis of Data from Web of Science and Layout in the Form of a Network
Mladen Tomašič

7. Cyber Attack Modelling and Higher Education
Blaž Ivanc, Polona Šprajc

8. The Process of Sustainable Energy Management Implementation - Conceptualization and Approaches
Bojana Vasić

Dogodek: Meritve - temelj zagotavljanja odličnih proizvodov in storitev

Special Event: Measurements - the Basis for Ensuring the Quality of Excellent Products and Services
Vodi/Chair: Dominika Rozoničnik
Dvorana/Hall: Cristoforo Colombo
Ura/Time: 9:00 - 12:30 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: SLO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede vas vabita na dogodek »Meritve – temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev«.

Dogodek je namenjen vsem, ki delujejo na področju meritev, standardov in odličnosti ter vsem, ki kakovost proizvodov in storitev uvrščajo na prvo mesto za kupce in organizacije. Hkrati je namen dogodka predstaviti pomen meroslovja in merjenj v gospodarstvu za dvig kakovosti poslovanja ter konkurenčnosti, na drugi strani pa tudi opozoriti in odpreti težave s katerimi se gospodarstvo na tem področju srečuje.

Z interaktivno okroglo mizo ob zaključku dogodka bomo odprta vprašanja in potrebe gospodarstva povezali z izobraževalno/raziskovalnimi inštitucijami, zbornicami (GZS, OZS) ter Uradom RS za meroslovje pri skupnem iskanju rešitev tako na področju izobraževanja, kot tudi razumevanju potreb na tem področju.

Program dogodka

Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event


Sodelujoča podjetja / Participating companies


Finančni management

Financial Management
Vodi/Chair: Miha Marič
Dvorana/Hall: Amerigo Vespucci
Ura/Time: 9:00 - 12:00 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: ENG

1. Integration of the Governance and Quality System
Jana Dvoršak

2. Competitive Strategies in the Debt and Capital Advisory Companies of the Western Balkan’s Countries
Maja Đurica, Marko Jovanović, Nina Đurica, Bojana Čavić, Marija Jakovljević

3. Non-financial Indicators in a Function of Business Analysis: Case Studies Analysis
Adriana Galant

4. One Possible Approach to the Application of FEM Engineering Analogy in Economics and Finance
Radoljub Tomic, Maja Andjelkovic

5. Descriptive Statistics in the Function of Analysis of the Performances of the Enterprise
Radoljub Tomic, Nena Tomovic, Maja Andjelkovic

6. Changes That the IFRS 16 Introduces for Lessees
Renata Gabršek

7. Is the Bill of Exchange Still Used as an Instrument for Securing Payments?
Metka Galič

Management v izobraževanju

Education Management
Vodi/Chair: Robert Leskovar
Dvorana/Hall: Vasco da Gama
Ura/Time: 9:00 - 12:00 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: ENG

1. Different Methods of Lesson Closure: Their Impacts on Learning Goal Attainment
Bjoern Paape, Iwona Kiereta, Christoph Maus, Johanna Ruppert, Daniel Meyer

2. Is Examination Preparation a Guarantee of Successful Examinations? An Empirical Study in the Context of White-Collar Vocational Training
Bjoern Paape, Iwona Kiereta, Christoph Maus, Jonas Barth, Michael Hilgers

3. E-mail Correspondence and E-learning: Learning Emailing at the Beginning of a Moodle Course
Vesna Bogdanović, Dragana Gak

4. Selecting the e-Learning Platform for Nursing Education
Alenka Baggia, Robert Leskovar, Uroš Rajkovič, Branislav Šmitek, Katja Pesjak, Saša Mlakar, Mojca Ravnik Strgar, Maja Valjavec, Liz Kingston, Fiona Murphy, Alice Coffey, Barbara Narduzzi, Manuel Lillo-Crespo, Jorge Riquelme

5. Changes in the Field of Higher Education in the Digital Age - Case of Serbia
Aleksandar Anđelković , Maja Anđelković , Milan Radosavljević

6. Shadow Education as a Support to the Formal Education System
Goran Vukovič, Evelina Perozzi, Andrej Raspor

7. Plastic Bottle – Source for Sustainable Education
Uroš Breskvar

8. With Kodular to the Next Step in Teaching Beginners Programming
Boštjan Mohorič

Organizacija in management

Organization and Management
Vodi/Chair: Miha Marič
Dvorana/Hall: Roald Amundsen
Ura/Time: 14:30 - 17:30 (odmor/break: 16:00 - 16:30)
Jezik/Language:: SLO

1. Partnerstvo za spremembe - razbijanje stereotipov in gradnja skupnih mostov / Partnership for Change – Overcoming Stereotips and setting up joint Bridges
Mitja Kodra, Matjaž Kljajić

2. O poimenovanju in primerjalnih vidikih pametnih mest / Some Evidence on Proclamation and Benchmarking of Smart Cities
Primož Pevcin

3. Zavestno vodenje: Nov konstrukt na področju vodenja / Conscious Leadership: New Construct in the Field of Leadership
Dejan Marinčič, Miha Marič

4. Človekova zavestnost kot ustvarjalnost organizacij četrte industrijske (r)evolucije / The Consciousness of a Human as a Creativity of Organisations of the Forth Industrial (r)evolution
Jozef Ovsenik, Tanja Balačic Peček

5. Primerjalna analiza poslovne uspešnosti hotelirstva – primer Slovenija / Comparative Analysis of the Business Success in the Hotel Industry – Slovenia Case Study
Gordana Ivankovič, Tomi Špindler

6. Management tveganj v podjetjih, ki poslujejo s kripto valutami / Risk Management in Companies, Dealing with Crypto Currencies
Patrik Arh, Ana Lambić, Miha Marič

Poseben dogodek programske skupine: Vpliv upravljanja organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije - Okrogla miza: Učeča se organizacija

Special event of research group: Impact of management, organizational learning and knowledge management in contemporary modern organizations - Round table: Learning Organization

Tema dogodka, ki bo potekal v četrtek, 21. 3. 2019 med 16. in 18. uro je Vpliv upravljanja organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, ki bo zaokrožil mnenja sodelujočih v okviru okrogle mize z naslovom Učeča se organizacija. Dogodek bo moderiral prof. dr. Marko Ferjan s Fakultete za organizacijske vede UM, aktivni udeleženci dogodka in okrogle mize pa bodo prof. dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede UM, prof. dr. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta UL, g. Marko Gorjup, direktor TPV Novo mesto in g. Mitja Mežnar, nekdanji reprezentant smučarskih sklopov. Vsebinski sklopi dogodka bodo drugim osvetlili koncept učeče se organizacije in njen razvoj, umestitev koncepta v okolje industrije 4.0, storitvene organizacije in šport.

Management poslovnih in delovnih procesov

Business Process Management
Vodi/Chair: Zvone Balantič
Dvorana/Hall: Cristoforo Colombo
Ura/Time: 14:30 - 17:30 (odmor/break: 16:00 - 16:30)
Jezik/Language:: SLO

1. Temna plat tehnologije: preučevanje razmerja med tehnološko odvisnostjo, preobremenitvijo in deloholizmom / The Dark Side of Technology: Examining the Relationship Between Computer-related Technology Dependence, Techno-overload and Workaholism
Aina Reljič, Eva Aljančič, Darija Aleksić

2. Izbira osnovnih ali izpeljanih strukturnih kazalnikov za ocenjevanje učinkovitosti poslovnih procesov / The Choice of Based or Derived Structural Indicators for Assessing of Business Processes Efficiency
Eva Krhač, Tomaž Kern, Benjamin Urh

3. Model procesa ogleda proizvodnega procesa / Factory Tour Process Model
Barbara Pavlakovič, Tomaž Kern

4. Kako identificirati nestrukturirane procese na podlagi izbranih karakteristik? / How to Identify Unstructured Processes Based on Selected Characteristics?
Maja Zajec, Tomaž Kern

5. Razvoj konceptualnega modela inoviranja trajnostnih poslovnih modelov z uporabo diagrama vzročne zanke / Development of Conceptual Model for Sustainable Business Model Innovation Using Causal Loop Diagram
Doroteja Vidmar, Andreja Pucihar, Uroš Rajkovič

6. Ergonomska analiza kostno-mišičnega nelagodja zaposlenih v kadrovskih oddelkih / Musculoskeletal Discomfort Ergonomics Analysis at Employees in the Human Resources Departments
Zvone Balantič, Branka Balantič, Branka Jarc Kovačič

7. Španija 4.0 Izziv preobrazbe gospodarstva z večjo uporabo ekosistema v dobi digitalizacije / Spain 4.0 The Challenge of Transforming the Economy Through the Greater Use of the Ecosystem in the Era of Digitization
Mladen Tomašič

Ekološki management

Ecology Management
Vodi/Chair: Alenka Baggia
Dvorana/Hall: Amerigo Vespucci
Ura/Time: 14:30 - 17:30 (odmor/break: 16:00 - 16:30)
Jezik/Language:: SLO

1. Environmental Awareness and Causal Behavioral Patterns – Why do We Make “Wrong” Environmental Choices?
Marko Ćirović, Nataša Petrović, Nemanja Milenković, Nikoleta Šarenac, Andreja Radaković Jelena

2. Infrastruktura zbiranja odpadkov / Waste Collection Infrastructure
Brigita Leban

3. Vpliv okoljskega odtisa na poslovanje organizacij / Impact of Environmental Footprint on Business Operations
Marijan Pogačnik

4. Škodljivi vplivi plastičnih odpadkov na okolje in možnosti za zmanjšanje količin plastičnih odpadkov / Harmful Environmental Impacts of Plastic Waste and Possibilities of Reducing Plastic Waste Quantity
Davorin Žnidarič, Branka Jarc Kovačič, Marjan Senegačnik, Drago Vuk

5. Zmanjševanje obremenjevanja okolja pri razvoju premazov z uporabo informacijske tehnologije / Reduced Environmental Pollution in the Process of Coating Development by the Use of Information Technology
Marjan Senegačnik, Tomaž Kern, Benjamin Urh, Eva Krhač

6. Predelava živil: Podjetniška priložnost na kmetiji / Food Processing: Entrepreneurial Opportunity on the Farm
Franc Vidic, Marijan Pogačnik

7. Students’ Perceptions of Medical Waste Management in Serbia
Kristina Stanojević, Nataša Petrović, Marko Ćirović, Andreja Radaković Jelena

Informatika

Informatics
Vodi/Chair: Marjeta Marolt
Dvorana/Hall: Vasco da Gama
Ura/Time: 14:30 - 17:30 (odmor/break: 16:00 - 16:30)
Jezik/Language:: ENG

1. Opportunities of Use of Blockchain Technology in Supply Chains
Amira Mujanović, Mitja Cerovšek

2. Preliminary Analysis of Cloud High Performance Readiness of SMEs
Mirjana Kljajić Borštnar, Tomi Ilijaš

3. Secure Application Access from the Standpoint of Password Strength
Petr Doucek, Luboš Pavlíček Luboš, Lea Nedomová, Jiří Sedláček

4. Towards Modelling of Fake News Dissemination Using Agent Based Modelling
Blaž Rodič

5. Social CRM Through the Eyes of Micro, Small and Medium-sized Enterprises
Marjeta Marolt, Hans-Dieter Zimmermann, Andreja Pucihar

6. Digital Business Model and Challenges for Travel Services
Sanja Marinkovic, Gvozden Marinkovic

7. Artificial Intelligence and Improves the Accuracy of the Decision Tree Algorithm in Classification Problems
Jasmina Đ. Novakovic, Suzana Markovic

Družabni dogodek

Social Event

Obisk turistične kmetije Mahnič in degustacija vin / Tourist Farm Mahnič Visit and Wine Tasting

Odhod avtobusa izpred Hotela Slovenija ob 18.30 uri. / The bus will depart at 18.30 hrs in front of the Hotel Slovenia.

Petek, 22. 03. 2019

8:00-

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

9:00 - 12:00
odmor/break: 10:30 - 11:00

Sestanek članov alumni UM FOV / Meeting of Alumni UM FOV members
vodi/chair: Alenka Brezavšček
dvorana/hall: Roald Amundsen
12:00 - 13:00
SLO

Management v izobraževanju / Education Management
vodi/chair: Eva Jereb
dvorana/hall: Robert Scott
SLO

Organizacija in management / Organization and Management
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
ENG

Kvantitativne metode v managementu / Quantitative Methods in Management
vodi/chair: Matevž Bren
dvorana/hall: Vasco de Gama
SLO

13:00 - 13:30

ZAKLJUČNA SEKCIJA / CLOSING SESSION
vodi/chair: Polona Šprajc
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
ENG

Management v izobraževanju

Education Management
Vodi/Chair: Eva Jereb
Dvorana/Hall: Robert Scott
Ura/Time: 9:00 - 12:00 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: SLO

1. Komuniciranje na področju znanosti / Communication in the Field of Science
Vanja Borovac Jurečko

2. “Varni z znanostjo” – evalvacija Evropske noči raziskovalcev v Sloveniji / “Safe with Science” – Evaluation of European Researchers' Night in Slovenia
Branko Lobnikar, Brigita Krsnik Horvat, Kaja Prislan

3. Model uvedbe igrifikacije v sisteme za upravljanje učenja glede na osebnostne lastnosti / The Model of Introduction of Gamification into Learning Management Systems Based on Personality Traits
Marko Urh, Eva Jereb

4. Uvajanje mehkih znanj na študijsko področje informacijskih sistemov / Introduction of Soft Skills in the Field of Information Systems - Case Study
Borut Werber

5. Kreativnost in čustvena inteligenca v digitalni dobi / Creativity and Emotional Intelligence in Digital Era
Gregor Udovč

6. Kompetentnost študentov FOV za opravljanje dela HR specialista / FOV Student's Competency for Working as Human Resources Specialist
Katjuša Piber, Polona Šprajc, Tamara Gerdej

7. Razvoj in napredovanje visokošolskih učiteljev v habilitacijske nazive na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani / Personnel Development and Promotion of Higher Education Teachers in Academic Titles on the Biotechnical Faculty of University of Ljubljana
Urška Kovačič, Mojca Bernik

Dogodek: Zaposleni 4.0 Kakšni so izzivi in dobre prakse v sodobnem HR okolju?

Dvorana/Hall: Cristoforo Colombo
Ura/Time: 9:00 - 12:30 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: SLO

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in MojeDelo.com vas vabita na dogodek »Zaposleni 4.0 – Kakšni so izzivi in dobre prakse v sodobnem HR okolju?«.

Dogodek je namenjen vsem vam, ki vsakodnevno krojite HR področja v Republiki Sloveniji, se ukvarjate z aktualnimi vprašanji kadrovskega managementa, študentkam in študentom kadrovskega področja ter vsem tistim, ki jih zanima, zakaj je zaposleni danes in jutri najpomembnejša vez organizacije z okoljem.

Dogodek bo potekal v okviru 38. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti »Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije«, v petek, 22. marca 2019 med 9. in 12.30 uro v Portorožu.

Program dogodka

Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event

Sodelujoča podjetja / Participating companies


Organizacija in management

Organization and Management
Vodi/Chair: Miha Marič
Dvorana/Hall: Amerigo Vespucci
Ura/Time: 9:00 - 12:00 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: ENG

1. Innovation as a Condition for Business Excellence of Organizations
Branko Škafar

2. Benefits and Risks of Outsourcing Marketing Activities as an Organizational Restructuring Initiative
Antonina Lazić, Mladen Čudanov, Ondrej Jaško

3. Enabling Risk Mitigation for Pricing Strategies of Solar Energy
Nemanja Backović, Bojan Ilić, Dejan Petrović

4. Characteristics of an Agile Organization
Brigita Gajšek, Jure Kovač

5. Cluster Analysis of the Problems of Mid-line Managerial Activity in the Russian Organizations
Fayruza Ismagilova

6. Confidence Indicators for Croatia: a Business Cycle Analysis on the Supply-side
Daniel Tomić, Luka Jovanov

7. The Role of Leader Support in Work-family Balance
Jasmina Žnidaršič, Mojca Bernik

Kvantitativne metode v managementu

Quantitative Methods in Management
Vodi/Chair: Matevž Bren
Dvorana/Hall: Vasco da Gama
Ura/Time: 9:00 - 12:30 (odmor/break: 10:30 - 11:00)
Jezik/Language:: SLO

1. Primerjava uspešnosti percepcijskih strategij v različnih okoljih / Comparison of Performance of Perception Strategies in Different Environments
Petra Fic, Drago Bokal

2. Bazične podlage spremljanja procesnih tveganj / Basic Scientific Fundamentals of Process Risk Monitoring
Drago Bokal, Petra Fic

3. Primerjava modelov izrabe časa / Comparing Time Usage Models
Špela Tertinek, Drago Bokal

4. Modeli upravljanja s kakovostjo podatkov / Data Quality Management Model
Amadeja Bratuša, Drago Bokal

5. Nenadzorovane tehnike odkrivanja goljufij / Unsupervised Fraud Detection Techniques
Manja Krajnčič, Anja Žnidaršič, Drago Bokal

6. Standardizacija ocenjevanja stila pisanja e-pošte / Standardization of E-mail Writing Style Assessment
Uroš Rajkovič, Janja Jerebic, Alenka Tratnik, Alenka Baggia, Anja Žnidaršič

7. Uporaba teorije grafov v informacijski varnosti / Graph Theory Applications in Information Security
Gregor Rus, Alenka Brezavšček

8. Avtomatsko razvrščanje tematik pogovora na forumu Neplodnost z uporabo metode LDA / Validity and Reliability of Automatic Identification of Topics of Discussion on the Online Infertility Discussion Board
Vanja Erčulj, Aleš Žiberna

9. Two Generalizations of Portmanteau Theorem
Tatjana Grbić, Slavica Medić, Nataša Duraković

10. Veljavnost študentske ankete na Univerzi v Mariboru, obdobje 2013-16 / The Validity of Students’ e-Evaluation at the University of Maribor, 2013-2016
Matevž Bren, Miran Lavrič

ZAKLJUČNA SEKCIJA

CLOSING SESSION
Vodi/Chair: Polona Šprajc
Dvorana/Hall: Amerigo Vespucci
Ura/Time: 13:00 - 13:30
Jezik/Language:: SLO

Podelitev priznanja za najboljši članek konference 2019 in najava konference Portorož 2020 / Best Paper Award 2019 and Portorož 2020 Announcement