39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

ORGANIZACIJE NA KROŽIŠČU INOVATIVNOSTI IN DIGITALNE TRANSFORMACIJE
18. – 20. marec 23. – 24. september 2020 | Online

O konferenci

Pred nami je 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih ved, ki skupaj s časovno premico razvoja usmerja ideje akademske in strokovne javnosti za skupen naš, boljši jutri. Spreminjanje podobe današnjega posameznika, družbe, organizacij in okolja terja z različnih vidikov spreminjanje njihovih ustaljenih struktur delovanja. Je dovolj biti inovativen? Zadošča usmerjati delovanje skozi prizmo digitalne tehnologije? Organizacije se na krožišču stičišča inovativnosti ljudi, razvoja procesov in informacijske tehnologije prepletajo s

tehnološkim napredkom, kjer organizacije spodbujajo konkurenčnost in vzpostavljajo ekosistem digitalnih uporabnikov. V percepciji sodobnih organizacij nam krožišče v relativno kratkem času omogoča hitrejšo pretočnost izkušenj, idej in smernic digitalne transformacije ter obenem zmanjšuje čas negotovih odločitev. Spreminjanje ustaljenih poslovnih modelov skupaj z razvojem idej, spodbujanjem inovacij in tehnologije, spodbuja management sprememb v smeri vse večje sinergije inovativnosti ter digitalne transformacije.

Konferenca, ki tradicionalno spodbuja in v zadnjih letih vse bolj povezuje akademska dognanja s strokovnimi rešitvami gospodarstva in negospodarstva v letu 2020 prinaša najprej izziv, predvsem pa možnosti za povezovanje in umestitev idej za prihodnost delovanja organizacij na krilih digitalne transformacije in inovativnosti ter spodbuja dojemljivost digitalizacije kot ključnega člena za posameznika, procese in informacije v smeri razvoja poslovnih modelov organizacij.

Vabljeni predavateljici

Teme konference

Organizacija in managementKrizni managementMarketing
Družbena odgovornostKvantitativne metode v managementuOrganizacijsko vedenje
Ekološki managementLogistikaPodjetništvo in ekonomika
E-izobraževanjeManagement javnega sektorjaPoslovna odličnost organizacij
Finančni management in računovodstvoManagement kakovostiProjektni management
Informacijska varnostManagement poslovnih in delovnih procesovTrajnostni razvoj
InformatikaManagement v izobraževanjuDoktorska sekcija
Inovacijski managementManagement v športuPoster sekcija
Inovacijski poslovni modeliManagement v turizmuMeritve danes in jutri (posebna sekcija)
Kadrovski managementManagement v zdravstvu in socialnem varstvu
Management finančnih institutcij

Pomembni datumi

20. januar 2020 – Podaljšan rok za oddajo referata

10. februar 2020 – Rezultati recenzijskega postopka

20. februar 2020 –  Oddaja končne različice referata

10. marec 2020 – Zadnji dan predprijave

18. 03. 2020 23. september 2020 – 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

Nagrada za najboljše kadrovske prakse 2020

V sklopu letošnje konference bomo podelili tudi Nagrade za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji. Več informacij.