23. - 25. March 2011, Portorož, Slovenia         
 » Wednesday, 23.3.2011
 »
Thursday, 24.3.2011
 »
Friday, 25.3.2011

Sponsors

General sponsor

Grand sponsor

Media sponsor


 

 

 
 

Program konference - SREDA / Conference programme - WEDNESDAY,  23.3.2011

Časovni razpored/ Schedule:  Adria I Adria II Emerald I Emerald II Mediteranea I Mediteranea II
8.00 -  Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration
9.00 - 12.30 (odmor/break 10.30 - 11.00) Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera z naslovom: "Globalno trženje male jadrnice preko sodobnih komunikacijskih kanalov" Informatika v zdravstvu / Information System in Healthcare    (vodi / chair:  Uroš Rajkovič) Organizacija / Organization (vodi / chair: Polona Šprajc) Splošni Management / General Management  (vodi / chair:    Vlado Dimovski, Miha Marič)  (ENG) Proizvodni management / Production Management (vodi / chair: Benjamin Urh) TRAJANJE:   9.00 - 10.45  SEMINAR (SI): Samozavestno vodenje in nastopanje (Špela Strniša Tušek) TRAJANJE: 10.00 - 11-30
12.30 - 14.00 International Student Case Study Competition: "Global Marketing of a Small Sailboat by Means of Modern Communication"       DELAVNICA: Modeliranje odličnosti  (vodi / chair: Aleksander Šinigoj) TRAJANJE: 11.00 - 12.30 Okrogla miza o prihodnosti inoviranja  (vodi / chair: Mirjana Kljajić Borštnar, Vanja Rangus)
14.00 - 16.00     Otvoritev konference s plenarnim delom / Opening of the Conference with Plenary Session (vodi / chair: Marko Ferjan) (ENG)    
16.00 - 16.30 odmor / break
16.30 - 19.30 (odmor/break 18.00 - 18.30)   Management kakovosti / Quality Management (vodi / chair: Damjan Maletič, Matjaž Maletič) Podjetništvo in ekonomika / Entrepreneurship and Economics (vodi / chair: Vida Kampuš Trop) Informatika / Information Systems       (vodi /chair: Borut Werber) (ENG) Management poslovnih procesov / Business Process Management (vodi / chair: Matjaž Roblek)
20.00 DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT:  Restavracija Sunset / Restaurant Sunset

 

Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera z naslovom: "Globalno trženje male jadrnice preko sodobnih komunikacijskih kanalov" /  International Student Case Study Competition: "Global Marketing of a Small Sailboat by Means of Modern Communication"" Sponzor: Elan
dvorana/hall: ADRIA I

9.00 - 19.00

Študenti Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja 30. jubilejna mednarodna konferenca je ena od priložnosti ponujenih v času študija, kjer bodo naši študenti soočili svojo ustvarjalnost in se pomerili s kolegi iz naše sestrske beograjske Fakultete organizacijskih ved v tekmovanju študij primera, katera bo letos pripravljena v sodelovanju s priznanim in mednarodno uveljavljenim podjetjem Elan.
Ekipe študentov bodo s pomočjo pridobljenih znanj, organizacijskih sposobnosti in lastnih idej v določenem terminu koncipirale svoje predloge poslovnih rešitev in jih celovito v angleškem jeziku predstavile članom komisije, ki bo na drugi dan konference razglasila zmagovalce študije primera.

Students of the University of Maribor’s Faculty of Organizational Sciences gain in the time of their studying a broad insight into the applicable knowledge of organizational systems and are involved in finding new solutions to contemporary challenges coming from the domestic and foreign environment. This year's 30th jubilee international conference is one of the opportunities offered during the study, where our students will be able to use their creativity and compete with their counterparts from Faculty of Organizational Sciences from Belgrade in a case study contest, which is this year being organized in collaboration with an internationally recognized and renowned company Elan. Teams of students will be using their skills, organizational capabilities and original ideas to conceive business solution proposals and present them in English in front of the committee members who will on the second day of the conference announce the winners of the case study contest.

 
Informatika v zdravstvu / Information Systems in Healthcare
dvorana/hall: ADRIA II
vodi:/chair: Uroš Rajkovič 
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
   
Sistemsko razmišljanje v zdravstveni dejavnosti /
System Thinking in Health Care
Tatjana Mlakar 
Uporaba informacijskih sistemov v klinični praksi /
The Use of Informational Systems in Clinical Practice
Jasmina Nerat, Vida Gönc 
Virtualno do Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Razvoj, postavitev in vzdrževanje informacijske rešitve /
Virtual Pathway to the University Medical Centre Ljubljana
Development, a Setting Up and Maintenance of Information Solution
Irma Urh, Erih Skočir 
Elektronski terapevtsko temperaturni list kot element zagotavljanja varne zdravstvene obravnave / Electronic Patient Chart as an Element of Ensuring Safe Healthcare Treatment Vesna Prijatelj, Zoja Trenz, Ivan Pavlović, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič 
Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike / Slovene Health Informatics Glossary Živa Rant 
Kontrolna teorija sistemov / Control Systems Theory  Tatjana Mlakar 
   
Organizacija / Organization
dvorana/hall: EMERALD I
vodi/chair: Polona Šprajc
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
Vrednote v luči gospodarskih sprememb / Values in the Spotlight of Economic Changes  Darko Števančec 
Vloga družbeno odgovornega upravljanja pri poslovanju podjetij v prihodnje / The Role of Socially Responsible Governance on the Business of Companies in the Future Polona Pašić, Borut Bratina
Nekaj značilnosti organiziranja organizacij v prihodnosti / Same Characteristics or Organizing Organizations in the Future Štefan Ivanko
Razumevanje organizacije in kvantna fizika - ob modelu »Sinusoida 2000« / Understanding of Organization and Quantum Physics - At the Model »Sinusoid 2000« Jožef Ovsenik
Sistemizacija dela kot proces / Systemization of Work as a Process  Janez Mayer, Dunja Labović  
Vpliv reorganizacije delodajalca na sistematizacijo in pogodbe o zaposlitvi  / The Influence of the Reorganisation of the Employer on the Systematisation and the Employment Contracts   Drago Mežnar 
Družbena odgovornost kot načelo organizacije prihodnosti / Social Responsibility as a Principle of Future Organization Vasja Simić 
Model projektne naloge izveden z inovativno vodeno tehniko generiranja idej / Model of Project Work Performed by an Innovative Technique with Controlled Generating Ideas Miro Simonič, Beno Klemenčič, Gabrijel Devetak 
   
Splošni management / General Management (ENG)
dvorana/hall: EMERALD II
vodi/chair: Vlado Dimovski, Miha Marič 
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
   
FUTURE-O: Model organizacije prihodnosti / FUTURE-O: Organizational Model of the Future Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin
Job Satisfaction and Loyalty to the Organization Miha Marič, Marko Ferjan, Vlado Dimovski, Matej Černe  
Human Resource Management in the Function of Internal Marketing Improvement Maja Djurica, Gordana Tomic, Nina Djurica
Human Resources Policies in the Higher Education in the Republic of Macedonia Sasho Josimovski, Kalina Trenevska Blagoeva  
Educational Leadership Training Programme in Serbia for Employees in Education Mirjana Drakulić, Nevenka Žarkić Joksimović, Svetlana Jovanović, Ratimir Drakulić  
Razlike v zaznavanju ravni avtentičnosti vodij / Different Perceptions of Leaders' Authenticity Levels Matej Černe, Sandra Penger, Vlado Dimovski, Miha Marič 
Top Managers: Building Blocks or Stumbling Blocks of Change? Helmut Kasper, Jürgen Mühlbacher, Michela  Nettekoven 
Innovation Strategies and Corporate Social Responsibility - The Quest for Competitive Advantage  Rozana Veselica, Vesna Dragaš, Mirjana Dragaš 
   
Proizvodni management / Production Management 
dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi/chair: Benjamin Urh
9.00 - 10.45
Uresničevanje produktnih strategij s pomočjo projektov načrtovanja novih izdelkov - študij primera industrije bele tehnike / Implementation of Product Strategies through New Product Introduction Projects – Case Study on Domestic Appliance Industry Peter Meža 
Product Lifecycle Management Strategy for Innovative and Competitive Business Environment  Franc Čuš, Valentina Gečevska, Ivica Veža 
Razporejanje človeških virov v proizvodnji z genetskimi algoritmi / Human Resources Scheduling in Production Facilities Based on Genetic Algorithms Sonja Jerše, Davorin Kofjač 
Ustanavaljanje in zagon proizvodnega socialnega podjetja / Start-up of Production Social Enterprise Stojan Zagorc
Model uravnoteženega sistema kazalnikov za presojanje uspešnosti  produktnega vodenja v proizvodnem podjetju
 / The Balanced Scorecard Model for Product Management Evaluation of Manufacturing Company
Peter Meža 
 
SEMINAR: Samozavestno vodenje in nastopanje
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Špela Strniša Tušek
10.00 - 11.30
Namen vodenja je vplivati na posameznike ali skupine, da bi skupaj dosegli zastavljene cilje. Umetnost vodenja pa ne temelji samo na veščinah, tehnikah in metodah. Ljudje se bodo primerno odzivali samo, če bodo jasno začutili vaš namen in vam zaupali.  Pa si sami dovolj zaupate? Se dovolj poznate? Znate voditi sami sebe? Samo, kadar so vaše misli in dejanja v sozvočju s tistim, kar čutite v notranjosti, je vaša energija močna in usmerjena. Soočite se z nepotrebnimi dvomi. Izberite to delavnico in spoznajte moč svojega pravega jaza. Zaupajte si. 
Špela Strniša Tušek Lc.Ps. je magistra psihologije in supervizantka psihoterapije.
Poleg psihoterapevtske dejavnosti pripravlja izobraževanja in delavnice na temo osebne rasti in medosebnih odnosov, ter s področja dela z ljudmi in vodenja za HR managerje, učitelje ter delavce v sociali.
 
DELAVNICA: Modeliranje odličnosti 
dvorana/hall: MEDITERANEA I.
vodi/chair: Aleksander Šinigoj
11.00 - 12.30
Kaj je tisto, kar loči povprečne ljudi od odličnih? Kako lahko modeliramo odličnost? Kako lahko modeliranje s pomočjo tehnik namestimo v podzavest?

Ena izmed največjih skrivnosti nevro-lingvističnega programiranja (NLP) je modeliranje odličnosti. Richard Bandler in John Grinder, ustanovitelja NLP sta se spraševala, kaj je tisto, kar dela ljudi, ki so nadpovprečni v doseganju določenih rezultatov, drugačne od tistih, ki so pri tem povprečni. Modeliranje so nekateri poimenovali kar srce NLP. V kratki, vendar intenzivni delavnici, bomo izvedeli, kaj je modeliranje in kako lahko poskušamo ugotoviti, kaj počnejo nekateri ljudje drugačno od drugih. Pogledali si bomo tudi koncept modeliranja samega sebe in kako so tovrstni koncept uporabili vrhunski športniki, npr. Andre Agassi pri svojem ponovnem vzponu v svetovni teniški vrh. Delavnica bo praktično usmerjena.

Predaval vam bo dr. Aleksander Šinigoj, ki je svoje bogate izkušnje nabiral z delom doma in v tujini, med drugim v podjetju Coca-cola GmbH v Nemčiji, na posebnem projektu v Španiji itd. Teoretična znanja pa je pridobival v Sloveniji, v Londonu na School of Economics ter na Univerzi Salford v Veliki Britaniji. Kot član in vodja večjih skupin MasterMind, je pridobil konkretna znanja in motivacijske sposobnosti za vodenje, spodbujanje, reševanja največjih izzivov in vprašanj. S konkretnim in direktnim pristopom spreminja mišljenja, življenja, zavedanja...

 
Okrogla miza o prihodnosti inoviranja / Round Table on the Future of Innovation
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Mirjana Kljajić / Vanja Rangus
  12.30 - 14.00

Evropska strategija 2020 v ospredje postavlja razvoj v smeri premišljene, trajnostne in vključujoče rasti. Za dosego teh ambicioznih ciljev mora evropsko gospodarstvo postati učinkovito in inovativno. Inovativne storitve/proizvodi in podjetništvo sta ključna spodbujevalca razvoja. Nove priložnosti za enakopravno vključevanje mejnih skupin, kot so starejši, ženske in migrant/imigranti, dodatno ponujajo informacijska in komunikacijska tehnologija in še posebej storitve WEB 2.0 ter mobilna tehnologija. Poseben poudarek je na skrbi za skladen razvoj ruralnega in urbanega okolja s stalno skrbjo za okolje, kakovost bivanja, ohranjanjem demografske in etnografske slike podeželja ter zagotavljanjem visoko kakovostnih storitev tako v urbanih regijah, kot na težje dostopnih področjih. S tem v zvezi obstaja potreba po novi politiki in strategiji za zagotavljanje podpore novemu, odprtemu modelu inoviranja, s poudarkom na inovativnih storitvah, ki povezujejo različna gospodarska področja ter storitve, ki bodo podjetniško naravnane.

V Evropi poteka v okviru ključne pobude “Unija inovacij” več aktivnosti, katerih skupen cilj je identificiranje dobrih praks s področja inoviranja, inovacijskih politik, financiranja, združevanja v nov poslovni ekosistem za podporo in razvoj teh storitev ob vključevanju in povezovanju vseh deležnikov, med katerimi imajo posebno pomembno vlogo uporabniki. Pristop živih laboratorijev se je tudi zato izjemno hitro razširil, saj ponuja priložnosti fleksibilnega sodelovanja različnih deležnikov osredotočenih na uporabnika. Obenem smo ob izraziti participativnosti, ki jo omogoča svetovni splet, priča novemu načinu inoviranja, odprtemu inoviranju.  

Vljudno vabljeni na diskusijo o izzivih nove inovacijske paradigme, ki bo potekala v okviru okrogle mize na jubilejni 30. mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom “Organizacija prihodnosti”. Namen okrogle mize je predstaviti nove poglede na inovativnost skozi oči posameznih igralcev na področju inoviranja kot so podjetja, univerze, podporno okolje in končni uporabniki. Okroglo mizo bo vodila ga. Vanja Rangus (Creativity for  Innovation – C4i).

Otvoritev konference in plenarni del / Opening of the Conference and Plenary Session (ENG)
dvorana/hall: EMERALD 
vodi/chair: Marko Ferjan
14.00 - 16.00
Otvoritev konference / Opening of the conference  
Plenarno zasedanje / Pleannary Session:   
A Comprehensive Information System for the Organization University: What it Could be Like Heinrich C. Mayr 
The Individual in the Information Society: a Summary of Recent Developments  Hans-Dieter Zimmermann 
   
   
   
Management kakovosti / Quality Management 
dvorana/hall: ADRIA II 
vodi/chair: Damjan Maletič, Matjaž Maletič 
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
   
Vloga službe kakovosti v velikih organizacijah / The Role of Quality Departments in Large Organizations Franc Brcar 
Avtokontrola da ali ne? / Self-Check: Yes or No? Silvo Lah 
OEE - The Link Between Maintenance and Quality of Processes Damjan Maletič, Matjaž Maletič, Boštjan Gomišček 
Perspektiva, motivi in izzivi za poslovno odličnost / Perspective, Motives and Challenges for Business Excellence Karmen Kern Pipan, Loredana Leon  
Pristopi za spodbujanje kakovosti in odličnosti poslovanja v visokem šolstvu / Approaches to Promoting Quality and Business Excellence Astrid Prašnikar, Karmen Kern Pipan 
Standardi kakovosti dela tolmačev slovenskega znakovnega jezika  / Quality Standards of the Slovene Sign Language Interpreter's Work   Darja Fišer, Gozdana Miglič 
   
Podjetništvo in ekonomika / Entrepreneurship and Economics
dvorana/hall: EMERALD
vodi/chair: Vida Kampuš Trop 
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
   
Primerjalni vidik ustanovitve malega podjetja in uporabe institucionalne podpore v Sloveniji in Hrvaški, aplikativna raziskava /
Comparative Approach of Starting up a Small Enterprise and Institutional Support in Slovenia and Croatia, Applicative Research
 
Vida Kampuš Trop, Nikola Galić
Rast MSP v povezavi s strateško in konkurenčno naravnanostjo / SME Growth and Strategic - Competitive Orientation  Katja Crnogaj, Karin Širec 
Upravljanje z raziskovalno-razvojnimi aktivnostmi v slovenskih MSP / Managing R&D Activities in Slovenian SMEs Barbara Bradač Hojnik 
Pregled stanja odprtega inoviranja v Sloveniji / General Review of Open Innovation in Slovenia Kaja Rangus, Vanja Rangus
Stroški, pomembni za proces odločanja / Costs Important for Decision Making Process Bodin Popovič
Konkurenčnost dobave električne energije in zadovoljstvo odjemalcev v časovni dinamiki odpiranja trga / Competitive Supply of Electrical Energy and Satisfaction of Consumers During Market Liberalization Štefan Bojnec, Drago Papler  
Gibanje cen po liberalizaciji trga z električno energijo / Patterns in Electricity Price Developments after Market Liberalization Štefan Bojnec, Drago Papler  
Računovodsko obravnavanje vrednosti zaposlenih (neopredmetenih sredstev) / Accounting Treatment of Employees (Intangible Assets) Franko Milost  
Računovodske in davčne prednosti ter slabosti organiziranja d.o.o. ali s.p. / Both Accounting and Tax Advantages and Disavantages of Organising a Sole Proprietor or Economic Society Lidija Robnik 
   
Informatika / Information Systems (ENG)
dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi/chair: Borut Werber
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
 
Analysis of the Advantages of E-Shop Purchases as Compared to Shopping in Brick and Mortar Shops with Reference to Slovak Internet Conditions  Radovan Bačík, Richard Fedorko 
Influence of Virtual Social Networks on Increase in Sales in Electronic Commerce  Peter Dorčák, František Pollák 
Users’ Perceived Value of e-Services Dijana Močnik
Development of Simulation Model for the Optimization of the Spare Parts Supply Andrej Škraba, Kristina Bogataj, Janez Rode
The Research of Companies Readiness for CRM Software Implementation Moidrag Ivkovic, Dusanka Milanov, Branko Markoski, Visnja Istrat 
Impact of ERP Systems Implementation: A Case of Slovenian Companies František Sudzina, Andreja Pucihar, Gregor Lenart 
Online Business Strategy within ICT Development – The Foundation of Successful New Business Strategy Dina Vasić, Ivija Jelavić 
Skupinsko učenje v okolju socialnih omrežij / Collective Learning in the Social Media Environment Mirjana Kljajić Borštnar 
   
Management poslovnih procesov / Business Process Management 
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/hall: Matjaž Roblek 
16.30 - 19.30 (odmor: 18.00- 18.30)
   
Metodološki pristop podjetja k izbiri sistema za podporo delovnih tokov / Methodological Approach of a Company for the Selection of a Workflow Support System Marjeta Horjak, Tomaž Kern  
Razvoj managementa dokumentov v mednarodnem trgovinskem podjetju / The Development of Management of Documents in the International Commercial Firm Andreja Bergant 
Projekt Prodor - primer prenove procesa obdelave podatkov / The Prodor Project – The Data Processing Reengineering Case  Živa Rant
Poslovni procesi pri izvedbi programov in projektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada / Business Processes for the Implementation of the Programs and Projects of the Housing Fund of the Republic of Slovenia, Public Fund Sanja Burnazović, Alenka Kern, Rebeka Rupnik 
Krizni management in izhod iz krize kot osnova za organizacijo prihodnosti / Crisis Management and Exit from the Crisis as a Basis of Future Organization Dušan Mežnar
Avtomatizacija poslovanja odvetniške pisarne / Automation of Business Practices in an Attorney's Office Barbara Sitar, Eva Jereb  
Veš, IT, svoj dolg? / Do You, IT, Know What You Owe? Mitja Cerovšek 
User Experience: an Important Segment of the Life Cycle of Products and Development Projects  Emilija Stojmenova, Ana Robnik, Bojan Imperl
   
DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT: 
Restavracija / Restaurant: SUNSET 
20.00
 

Program konference v PDF obliki bo dodan naknadno.


 

 

© 2010 University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Center for Education and Consulting

Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj, Slovenia, Tel.: +386 (4) 2374 345, Fax: +386 (4) 2374 299

Legal disclaimer