24. - 26. marec 2010, Portorož, Slovenija   

» Vabljeni predavatelji 
 

 

 

Pokrovitelji

Veliki pokroviteljMedijska pokrovitelja

Vabljeni predavatelji

Na konferenci se bodo z aktualnimi temami predstavili ugledni tako domači kot tuji vabljeni predavatelji:
 

Zvone Balantič (Slovenija)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Vključevanje ergonomije v poslovne sisteme
Janez Demšar (Slovenija)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Nova  podoba odkrivanja znanja iz podatkov
Vlado Dimovski (Slovenija)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Avtentično vodenje v sodobni družbi
Juergen Muehlbacher (Avstrija)
Wirtschaftsuniversität Wien
Vienna University of Economics and Business Adminsitration

Managerial Roles and Management Development -
A Middle European Perspective
Vladislav Rajkovič (Slovenija)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Skupinsko odločanje in usklajevanje interesov
Markku Sääksjärvi (Finska)
Helsinki School of Economics, Information Systems Science

Information Technology and Organizational Effectiveness: Re-evaluation of the Radical Transformations 1980-2010

 


© 2009 FOV, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Center za izobraževanje in svetovanje

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj,  tel.: 04 2374 345, fax: 04 2374 299  

Pravna obvestila