21. - 23. marec 2012, Portorož, Slovenija   

» Vabljeni predavatelji 

 

Generalni pokrovitelj

Velika pokrovitelja

 

 

 

 

 

 

 

Informacije o konferenci
Center za
izobraževanje in svetovanje
Fakulteta za organizacijske vede
Univerza v Mariboru
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj
cis@fov.uni-mb.si
Tel.: 04 2374 345
Fax: 04 2374 299

 

 

Vabljeni predavatelji

Na 31. konferenci se bodo z aktualnimi temami predstavili ugledni tako domači kot tuji vabljeni predavatelji:

Annna A. Voroshilova
Department for International Cooperation and Additional Education
Siberian State Aerospace University
Krasnoyarsk, Russia

''Academic mobility as a key factor of quality assurance in tertiary education''

Petr Doucek
Faculty of Informatics and Statistics
University of Economics
Prague, Czech Republic

''Human Resources in ICT''

Su Mi Dahlgaard - Park
Institute for Service Management
Lund University,
Helsingborg, Sweden

''Management Innovation - West to East, and East to West''

Basim Al-Najjar
School of Engineering
Linnaeus University
Växjö, Sweden

''Maintaining Asset Quality Cost-Effectively: A Future Business Challenge''

 

Jens Jörn Dahlgaard
Department of Management and Engineering
Linköping University

Linköping, Sweden

''Building TQM & Excellence - does it pay?''

 

Aleš Mihelič
Vodja sektorja za tehnologijo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Direktorat za znanosti in tehnologijo
Slovenija

''Quo vadis Slovenija? Izzivi prihodnosti /
Quo vadis Slovenija? Challenges of the future''
  

Goran Vukovič
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Slovenija
 

 

''Kako oblikovati zmagovalni poslovni model podjetja? /
How to Design a Winning Business Model?''
  

 


© 2011 FOV, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Center za izobraževanje in svetovanje

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj,  tel.: 04 2374 345, fax: 04 2374 299  

Pravna obvestila