Od 21. do 23. marca 2017 je v soorganizaciji Fakultete za organizacijske vede UM in Fraportove letalske akademije potekalo mednarodno tekmovanje v reševanju študije primera.

 

 

 

 

 

Tekmovanje se je pričelo v torek, 21. marca na sedežu fakultete v Kranju, s predstavitvijo pravil tekmovanja, izvedbo žreba vrstnega reda študentskih predstavitev in opisom marketinško zasnovanega problema, ki je bil študentskim ekipam podan s strani direktorja Fraportove letalske akademije Thomasa Uihleina. Študija primera, ki so jo študenti reševali se je nanašala na celostno raziskavo trga o storitvah izobraževanja s področja kriznega managementa ter prenosu znanja na ciljne stranke.

Študenti so po končani predstavitvi imeli skoraj 48 ur časa, da pripravijo in predstavijo rešitve za podan problem. V četrtek, 23. marca, so v sklopu programa 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti te rešitve predstavili strokovni komisiji v sestavi: Thomas Uihlein in Tina Javor (Fraport Aviation Academy), dr. Slavica Cicvarić Kostić (University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences), dr. Miha Marič in mag. Alenka Tratnik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitve, ki so jih študenti podali so bile po mnenju komisije inovativne, zanimive, uporabne ter podkrepljene z obširnimi in kvalitetnimi raziskavami. Na podlagi ocen komisije je največ točk zbrala ekipa Fakultete organizacijskih ved iz Beograda POWER SALES, drugo mesto je zasedla ekipa BOWTIE CONSULTING, Fakultete organizacijskih ved iz Beograda, tretje mesto pa je zasedla ekipa LIMONCE, Fakultete za organizacijske vede UM.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje z željo, da se zopet srečamo prihodnje leto!

 

Sodelujoče ekipe:

 • FEW – Alen Krošelj, Larisa Sevšek, Marko Godunc, Ana Hlebec, Rok Belej
  (Fakulteta za varnostne vede UM, Ljubljana in Fakulteta za energetiko UM, Krško)
 • LIMONCE – Tjaša Tekavec, Gregor Žužek, Klemen Petelin, Filip Bilbija, Ula Vidmar
  (Fakulteta za organizacijske vede UM, Kranj)
 • BENETEAM – Emina Ramčilović, Mark Pralica, David Rupnik, Jure Stepišnik
  (Fakulteta za organizacijske vede UM, Kranj)
 • POWER SALES – Miloš Milosavljević, Milan Jovanović, Andrej Radulović, Aleksandra Milenković
  (Fakulteta za organizacijske vede, Beograd, Srbija)
 • BOWTIE CONSULTING – Bogdan Radenković, Nina Djelić, Tamara Tošović, Tamara Mitić
  (Fakulteta za organizacijske vede, Beograd, Srbija)

 

Organizacijski odbor

 • Petra Gorjanc, Karierni center UM FOV (kariernicenter@arhiv.fov.um.si)
 • Nina Pfeifer Pušnik, Karierni center UM FOV (kariernicenter@arhiv.fov.um.si)
 • Žiga Cibic (ziga.cibic@student.um.si)
 • Aljaž Ferencek (aljaz.ferencek@student.um.si)
 • Tilen Markun (tilen.markun@student.um.si)
 • Blaž Sašek (blaz.sasek@student.um.si)
 • Špela Strojin (spela.strojin@student.um.si)

 

Razpis študentskega tekmovanja v študiji primera