Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

Predvideli smo naslednje sekcije 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti:

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Dvojna kariera športnikov in družbena odgovornost v Sloveniji
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu
 • Marketing
 • Organizacijsko vedenje
 • Podjetništvo in ekonomika
 • Poslovna odličnost organizacij
 • Projektni management
 • Trajnostni razvoj
 • Vedenjske in inovativne finance
 • Doktorska sekcija
 • Poster sekcija

Vsekakor so dobrodošli tudi referati iz ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved.