Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru že 36. leto organizira mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo potekala od 22. do 24. marca 2017 v Portorožu.

Na plenarnih predavanjih in v okviru sekcij se vsakoletno srečujejo številni predstavniki iz gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, zdravstva, javne uprave, turizma, financ in številnih drugih področij. Letošnja konferenca bo torej mesto, kjer se bodo prepletale zelo različne vsebine, ki bodo obarvane z vidika organizacije in managementa poslovnih procesov, informacijskih sistemov in kadrovskih sistemov.

Tako kot vsako leto bodo v program konference vključena še dodatna izobraževanja v obliki predavanj, okroglih miz, seminarjev in delavnic ter študentski posterji povezani z delovnim naslovom konference. Konferenca naj vam ponudi možnost, da širši javnosti predstavite vaš pogled na področje, s katerim se ukvarjate.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku referatov (spletna oblika z ISBN) konference.

Uredniki zbornika referatov bodo:

 • Olja Arsenijević, Univerzitet UNION – Nikola Tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd, Srbija
 • Marko Ferjan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija
 • Iztok Podbregar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija
 • Polona Šprajc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija
 • Dragan Trivan, Univerzitet UNION – Nikola Tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd, Srbija
 • Yvonne Ziegler, Frankfurt University of Applied Sciences, Germany

organizacija_logo-200-150x77Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov mednarodnega uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku. Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.

Revija je v novembru 2016 uspešno zaključila dolgotrajen postopek znanstvene in tehnične evalvacije za vključitev v mednarodno bazo SCOPUS.

Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

PREDVIDENE TEME KONFERENCE (sekcije):

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu
 • Marketing
 • Organizacijsko vedenje
 • Podjetništvo in ekonomika
 • Projektni management
 • Trajnostni razvoj
 • Vedenjske in inovativne finance
 • Doktorska sekcija
 • Poster sekcija

Vsekakor so dobrodošli tudi referati z ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved.

Za dodatne inforamacije v zvezi s konferenco so vam na voljo sodelavci Centra za izobraževanje in svetovanje preko el. pošte: cis@arhiv.fov.um.si ali telefonske številke: 04 2374 245.