Doktorska sekcija

Namen sekcije doktorskih študentov 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je spodbuditi in omogočiti sodelovanje med doktorskimi študenti različnih univerz.

Cilj te sekcije je omogočiti doktorskim študentom, da predstavijo svoje raziskave pred akademsko skupnostjo ter dobijo povratno informacijo od izkušenih raziskovalcev z različnih področij, obenem pa dobijo priložnost za izmenjavo znanj in izkušenj z namenom spodbujanja mladih znanstvenikov k sodelovanju.

Od doktorskih študentov se pričakuje, da predstavijo že dosežene, delne ali končne rezultate svojih raziskav. Ta sekcija je interdisciplinarna, tako da bodo teme odražale aktualne raziskave, ki jih izvajajo doktorski študenti na različnih področjih.

Vsak kandidat bo imel na voljo omejen čas za predstavitev svojega dela ter diskusijo s publiko.

Predlagana struktura prispevkov je:

  1. Uvod (opredelitev raziskovanega vprašanja, aktualnosti in izvirnosti raziskave)
  2. Metodologija (opredelitev raziskovalne strategije in metod)
  3. Rezultati (predstavitev dosedanjih rezultatov)
  4. Zaključki

Obseg celotnega referata je omejen do 12 strani.

Uradni jezik te sekcije je izključno angleščina.

Avtor članka je prvenstveno doktorski študent (drugi avtor je lahko mentor). Prispevki bodo objavljeni v zborniku konference.

Med sprejetimi referati doktorske sekcije bo izbran najboljši referat. Nagrada za najboljši referat doktorske sekcije bo povrnitev kotizacije doktorskemu študentu.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku referatov (spletna oblika z ISBN) konference.