O konferenci

Z mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti smo tudi letos v Portorožu povezali številne deležnike univerzitetnega prostora, gospodarstva, negospodarstva in ostale ter izpostavili ključne mejnike preteklih raziskovanj in usmerili oko v trende prihodnosti.

37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti nosi naslov Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Središčna nit konference je bil položaj organizacij v današnjem času, ki je močno povezan z elementi digitalizacije ter obenem z dejstvom, da je pogosto edina gotovost današnjega časa ravno negotovost. Sledenje trendom je neizogibno ravnanje organizacij in družbe, če si želimo pozitivnega napredka ter rezultatov, ki bodo doprinesli k boljši in bolj gotovi prihodnosti. Čas, ki ga živimo je čas hitrega digitalnega napredka, pa tudi nemirov in kriznih situacij, ki dostikrat posežejo v normalen vsakdan posameznika, družbe in organizacij. S povezovanjem ključnih elementov organizacije, tj. ljudi, procesov in informatike želimo s konferenco izpostaviti najbolj ključna vprašanja in postaviti odgovore za napredek organizacijskih znanosti.

Zadnje novice

Teme konference

Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Vsekakor so dobrodošli tudi referati iz ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

Predvideli smo naslednje glavne teme 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti:

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informacijska varnost
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Krizni management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu

Pomembni datumi

red. prof. dr. Matjaž Perc

Univerza v Mariboru

dr. Nataša Pirc Musar

Odvetniška družba Pirc Musar

Lucija Živa Sajevec

AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.

Tadej Nared

SICEH (Združenje slovenskih etičnih hekerjev)

Boštjan Špehonja

SICEH (Združenje slovenskih etičnih hekerjev)

Pokrovitelji, podporniki in soorganizatorji

Veliki pokrovitelj

 

Mali pokrovitelj

 

Podpornik konference

 

 Ostali pokrovitelji, podporniki in soorganizatorji

Lokacija

37. mednarodna o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom ORGANIZACIJA IN NEGOTOVOSTI V DIGITALNI DOBI bo organizirana v kongresnem centru Portus, ki se nahaja v hotelu Slovenija v središču Portoroža.

Več informacij o lokaciji ...