O konferenci

Z mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti smo v Portorožu povezali številne deležnike univerzitetnega prostora, gospodarstva, negospodarstva in ostale ter izpostavili ključne mejnike preteklih raziskovanj in usmerili oko v trende prihodnosti.

37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti nosi naslov Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Središčna nit konference je bil položaj organizacij v današnjem času, ki je močno povezan z elementi digitalizacije ter obenem z dejstvom, da je pogosto edina gotovost današnjega časa ravno negotovost. Sledenje trendom je neizogibno ravnanje organizacij in družbe, če si želimo pozitivnega napredka ter rezultatov, ki bodo doprinesli k boljši in bolj gotovi prihodnosti. Čas, ki ga živimo je čas hitrega digitalnega napredka, pa tudi nemirov in kriznih situacij, ki dostikrat posežejo v normalen vsakdan posameznika, družbe in organizacij. S povezovanjem ključnih elementov organizacije, tj. ljudi, procesov in informatike želimo s konferenco izpostaviti najbolj ključna vprašanja in postaviti odgovore za napredek organizacijskih znanosti.

Učimo se iz preteklih izkušenj in nacionalne ter globalne nevarnosti ali slabosti usmerjamo v pozitivni predznak prihodnosti. S konferenco želimo graditi predvsem priložnosti – priložnosti za vse nas, za družbo in za generacijo organizacij in posameznikov, ki se vzpenjajo po lestvici uspeha naprej. Z idejo tematske zasnove organizacije, bo moč ter smer naših razmišljanj, dognanj in znanstveno-raziskovalnih rezultatov prvenstveno prepoznavanje, obvladovanje in sanacija negotovosti v organizaciji in širši družbi ter glavnina razvojnih tendenc povezanih s temeljnim procesom današnjega časa – digitalizacijo.

Prepričani smo, da je konferenca ponudila mnogo odgovorov na vprašanja vezana na teme konference in da je bilo druženje s kolegi in prijatelji koristno in prijetno. Upamo, da je konferenca dosegla vaša pričakovanja.

Naslednje leto med 20. in 22. marcem 2019 bomo organizirali že 38. mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti z novimi aktualnimi vsebinami. Zabeležite si termin in se nam pridružite tudi v naslednjem letu.

Lepo pozdravljeni!

izr. prof. dr. Polona Šprajc
predsednica programskega odbora