Mali pokrovitelj: Pošta Slovenije

Pošta Slovenije je uspešna gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije s skoraj 6.000 zaposlenimi ter tako pomemben akter v slovenski družbi.

Podjetje je eden od vodilnih partnerjev gospodarstva v državi. Kot izvajalec univerzalne storitve Pošta Slovenije zagotavlja dostop do poštnih storitev po najvišjih standardih kakovosti tako za univerzalne poštne, logistične in ostale storitve.

Post of Slovenia website