Management v športu – Zaposlovanje športnikov: družbena odgovornost ali poslovna priložnost

V so-organizaciji MIZŠ – Direktorata za šport, Fakultete za organizacijske vede (FOV) in Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), tudi v letošnjem letu organiziramo poseben dogodek- sekcijo – v okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti,. Sekcija ima naslov Zaposlovanje športnikov: družbena odgovornost ali poslovna priložnost, ki bo 21. marca 2018, ob 16.30 uri, v GH Bernardin, Portorož – partner Olimpijskega komiteja Slovenije.


PROGRAM DOGODKA

1. Pozdrav udeležencem (dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede UM, Blaž Perko, v. d. generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez)

Prvi del dogodka (predstavitve):

2. Predstavitev izhodišč izobraževanja športnikov in realizacija sklepov (dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport, MIZŠ)
Predstavitev novosti zakona o športu iz vidika priložnosti izobraževanja in zaposlovanja športnikov (10 minut) (dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport, MIZŠ)

3. Predstavitev raziskave o zavzetosti športnikov-dijakov (dr. Marko Ferjan, Fakulteta za organizacijske vede, skrbnik programa Management v športu)

4. Finančno opismenjevanje športnikov (Miha Urek, direktor podjetja FinGym)

5. Predstavitev ukrepov Aktivne politike zaposlovanja (Marina Ugrin, svetovalka na področju programov aktivne politike zaposlovanja pri ZRSZ Območna služba Koper in Vladimir Popovič, svetovalec na področju dela z delodajalci pri ZRSZ, Območna služba Koper)

6. Karierni načrti športnikov po koncu športne kariere (Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija)

7. Prehod iz športne kariere med podjetnike (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo: mag. Alenka Marovt, sekretarka Sektorja za podjetništvo in predstavitev dobre prakse: Tomislav Šmuc)

Okrogla miza (na kateri sodelujejo vsi govorniki): Vprašanja udeležencev za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vezana na spodbujanje podjetništva.

Zaključek: Povzetek ugotovitev


Dogodek Zaposlovanje športnikov: družbena odgovornost ali poslovna priložnost je za vse udeležence brezplačen. Prijava je potrebna preko spletnega obrazca za prijave.

Do dokončne potrditve programa si pridržujemo pravico do manjših sprememb v programu.