Razglasitev najboljšega prispevka konference

Za najboljši prispevek konference je bil na zaključni sekciji razglašen prispevek:

Eko – sinergija odpadkov / Eco-Synergy of Waste, avtorjev: Brigite Leban, Matjaža Maletiča in Anje Žnidaršič.