Poster sekcija

V okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti bomo vsem študentom željnim sodelovanja pri iskanju novih in sodobnih rešitev omogočili, da tudi izven procesa izobraževanja pokažejo svoje poglede in ideje, ki bi lahko spodbudile razvoj okolja. Omogočili bomo permanentno in aktivno predstavitev inovativnih rešitev v delovanju organizacij. To predstavitev bodo pripravili študenti v okviru Sekcije posterjev in bo namenjena kongresni publiki.

Mentorji, spodbudite svoje študente, diplomande, magistrante in doktorande, da svoje ideje predstavijo v Sekciji posterjev. Raziskovalni rezultati in metodologija bo lahko povsem enakovredni ostalim debatnim sekcijam, saj bomo izbrali deset najboljših predstavitev in avtorje pozvali, naj posredujejo razširjene oblike svojih raziskav. Te bodo enakovredne objavam, ki bodo sprejete v zbornik konference.

Posterji, ki jih bodo študenti, poleg opisa pripravili v sodelovanju z mentorjem, bodo predstavljeni v posebni sekciji. Ocenjevala jih bo posebna strokovna komisija. Izbrani posterji bodo nagrajeni.

Posterje pa lahko pripravijo tudi drugi udeleženci konference.

Avtorji posterjev naj svoje strokovno področje omejijo v okviru tematike letošnje konference. Strokovno področje tematik je široko in je namenjeno prav vsem študentom, ne glede na smer in vrsto izobraževanja. Študenti lahko predstavijo lastno avtorsko delo, ki po mnenju njihovih mentorjev izpolnjuje zastavljene okvire.

Izkoristite možnost promocije znanja, idej in strategij ter mreženja v okviru konference. Svojo karierno pot lahko začnete dovolj zgodaj in vanjo vpnete potrebna znanja, ki jih pridobivate s formalnim in neformalnim izobraževanjem.

Po posvetu z mentorjem mora študent ali skupina študentov oz. drugi avtorji predložiti kratek predlog (največ 2 strani), ki opisuje idejo, ugotovitev ali predstavitev lastne raziskave.

Svoje predloge pošljite na naslov cis@www.fov.uni-mb.si s pripisom Prijava projekta – Posterji, najkasneje do 31. januarja 2018.

O sprejetju vašega predloga bo odločala posebna komisija.

Svoje ideje bodo študenti predstavili na sami konferenci, na katero se prijavijo kot udeleženci. Na konferenco s seboj prinesejo tudi plakate, ki jih bodo izobesili na panoje. Plakati bodo na ogled ves čas konference.

Sekcija posterjev bo imela tudi svoj termin predstavitev, ko se od avtorjev pričakuje obvezna prisotnost. V tem terminu so predvidena individualna srečanja z zainteresirano publiko in individualne predstavitve avtorskih del obiskovalcem. Pri študentskih predstavitvah je lahko prisoten tudi mentor.


Opis posterja mora vsebovati:

  • naslov,
  • sporočilo (podnaslov),
  • uvod,
  • eksperiment,
  • rezultate,
  • diskusijo in
  • zaključke.

Navodila za oblikovanje posterja 
Nasvet: Pazite, da na posterju ni preveč teksta, izogibajte se nepregledni strukturi in nejasnim slikam. Opis posterja je omejen na 10.000 znakov(s presledki) oziroma 5 strani.

Uradna jezika te sekcije sta angleščina in slovenščina.

Predloga za oblikovanje posterja