Vabljeni predavatelj – Lucija Živa Sajevec

Lucija Živa Sajevec

AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
https://www.amzs.si/

 

 

Naslov vabljenega predavanja: Leader as an Engine in a Digital Era

Najnovejši trendi na področju mobilnosti napovedujejo nadvse zanimivo obdobje, ki bo prežeto z izzivi in novimi priložnostmi. Ali bomo z vključevanjem v hitri digitalni napredek uspeli zmanjšati stopnjo negotovosti, izkoristiti izzive in priložnosti?

Vodja v času digitalne preobrazbe ni le motor podjetja, v obdobju hitrih sprememb je njegova vloga mnogo globja. V času 4. industrijske revolucije bi lahko omenili vzporednico med upravljanjem podjetja in spremembami pri upravljanju vozil, ki  postajajo zmeraj bolj avtonomna. Pri načrtovanju in izdelavi avtonomnih vozil se zmeraj bolj združujejo različne stroke in podjetja. V obdobju razvoja novih tehnologij in materialov, prodoru digitalizacije in ob globalni (ne)razpoložljivosti virov, naj bi aktivno sodelovale vse zainteresirane strani.

Pri vodenju gre za več vidikov sodelovanja – podjetja z zunanjimi zainteresiranimi stranmi, vodstva z zaposlenimi, strokovnjakov med seboj, zaposlenih znotraj delovnih timov, pravzaprav vseh z  vsemi. Povezovanje zahteva dobro sodelovanje, za katerega so potrebni primerni in kakovostni medsebojni odnosi. Ključno je, da spremembe uresničimo s pomočjo naših prizadevanj, vrednot in izkušenj, na marsikdaj povsem preprost način: z odkrito komunikacijo, pozornim poslušanjem in pristno pohvalo. Pri tem moramo zmeraj upoštevati pomembno vlogo ljudi – zaposlenih. Ti so ključni za premike naprej, če so le pripravljeni na to, imajo pozitiven odnos do sprememb, sledijo trendom in v tem tudi vidijo priložnosti za (svoj) razvoj.

Za nenehen napredek podjetja je ključnega pomena jasno začrtana in aktualna vizija, ki odgovarja na vprašanje ZAKAJ DELUJEMO in KAKŠNI BOMO V PRIHODNOSTI. Pri snovanju in uresničevanju vizije podjetja imamo vodje ključno vlogo. Pri vodenju ljudi naj bi spodbujali razvoj na vseh ključnih področjih delovanja.

V preteklosti je naše podjetje potovalo skozi različna obdobja, različne trende mobilnosti in različne negotovosti. Pri tem smo zmeraj iskali priložnosti, povezane z varno mobilnostjo. Še posebej v zadnjem obdobju se zelo zavedamo pomena razvoja zmožnosti zaposlenih in vodenja z zgledom. S tem krepimo kulturo dobrega prijatelja in zvišujemo kakovost storitev. Pri tem verjamemo v sodelovalno voditeljstvo, ki bo v obdobju digitalizacije motor pri uveljavljanju sprememb.