O konferenci

Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je konferenca z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru. Vsako leto prepriča številne ljudi, ki se na različne načine ukvarjajo z organizacijo in organiziranjem, da za nekaj dni v mesecu marcu zapustijo svoja delovna okolja ali svoje projekte in pridejo v Portorož.

Že 34. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti nosi ime  Internacionalizacija in sodelovanje. Internacionalizacija navadno pomeni proces vključevanja v mednarodne aktivnosti in je ključna za razvoj tako pridobitnih kakor nepridobitnih organizacij v današnjem okolju. To okolje je zaradi neverjetnega tehnološkega razvoja vedno bolj odprto, integrirano in globalizirano. Svet postaja globalna vas, kjer ni več prostora za samozaverovanost in izključevanje, in ki zahteva hitre reakcije, odpiranje navzven ter povezovanje in sodelovanje, ki je druga ključna beseda 34. konference o razvoju organizacijskih znanosti. Sodelovanje je posledica vzpostavitve določenih odnosov z različnimi partnerji, brez katerih zaradi vedno večje kompleksnosti in specializacije praviloma več ne gre. Pogosto pa internacionalizacija in sodelovanje nista brez ovir, zato se mi zdi, da je tudi ta konferenca idealna priložnost, da se srečamo ljudje, ki se ukvarjamo s podobnimi problemi. Prepričan sem, da si lahko veliko povemo in v marsičem pomagamo. Zato vas vabim, da na naši konferenci poročate o dosežkih in rešitvah na svojem področju, nam predstavite svoje ideje ter izveste marsikaj novega. Izkoristite mreženja, izmenjave izkušenj, predstavitve rešitev in izzivov, pestre aktivnosti za študente in ne nazadnje prijetno okolje, v katerem bo potekala 34. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti – Internacionalizacija in sodelovanje.

Veselim se vaše udeležbe in druženja na konferenci.

izr. prof. dr. Aleš Novak,
predsednik programskega odbora konference