Oddaja referata

Rok za oddajo 1. verzije referata bo 30. januar 2015. Obvestilo o sprejetju referata bo posredovano do 11. februarja 2015.

So-avtorji člankov, ki se bodo konference udeležili, se na konferenco registrirajo preko splošnega registracijskega obrazca.

Pri izdelovanju referata (skupno največ 12 strani) bo potrebno upoštevati predlogo: Predloga za pisanje člankov SLO.

Uradna jezika konference sta slovenski in angleški.

Referati bodo objavljeni v zborniku povzetkov in zborniku referatov konference. Referati bodo objavljeni v zborniku povzetkov referatov (knjižna oblika) in zborniku referatov (el. oblika) konference.

Uredniki zbornika referatov bodo:
– Petr Doucek, University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, Czech Republic;
– Aleš Novak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija;
– Björn Paape, RWTH Aachen University, Aachen, Germany.

Organizacija_logo-200Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku. Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.