Vabilo k sodelovanju

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru že 34. leto organizira mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo potekala od 25. do 27. marca 2015 v Kongresnem centru Portus v Portorožu.

Na plenarnih predavanjih in v okviru sekcij se vsakoletno srečujejo številni predstavniki iz gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, zdravstva, javne uprave, turizma, financ in številnih drugih področij. Letošnja konferenca bo torej mesto, kjer se bodo prepletale zelo različne vsebine, ki bodo obarvane z vidika organizacije in managementa poslovnih procesov, informacijskih sistemov in kadrovskih sistemov.

IMG_0158  IMG_9966  IMG_3474  DSC_9277  IMG_1529

Tako kot vsako leto bodo v program konference vključena še dodatna izobraževanja v obliki predavanj, okroglih miz, seminarjev in delavnic ter študentski posterji povezani z delovnim naslovom konference. Konferenca naj vam ponudi možnost, da širši javnosti predstavite vaš pogled na področje, s katerim se ukvarjate.

Referati bodo objavljeni v zborniku povzetkov in zborniku referatov konference. Referati bodo objavljeni v zborniku povzetkov referatov (knjižna oblika) in zborniku referatov (el. oblika) konference.

Uredniki zbornika referatov bodo:
– Petr Doucek, University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, Czech Republic;
– Aleš Novak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija;
– Björn Paape, RWTH Aachen University, Aachen, Germany.

Organizacija_logo-200Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku. Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.

Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference

PREDVIDENE TEME KONFERENCE (sekcije):

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu
 • Marketing
 • Organizacijsko vedenje
 • Podjetništvo in ekonomika
 • Projektni management
 • Vedenjske in inovativne finance
 • Doktorska sekcija
 • Poster sekcija

Vsekakor so dobrodošli tudi referati z ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved.

 

IMG_0171Za dodatne inforamacije v zvezi s konferenco so vam na voljo sodelavci Centra za izobraževanje in svetovanje preko el. pošte: cis@arhiv.fov.um.si ali telefonske številke: 04 2374 245.