O konferenci

Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je konferenca z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru. Vsako leto prepriča številne ljudi, ki se na različne načine ukvarjajo z organizacijo in organiziranjem, da za nekaj dni v mesecu marcu zapustijo svoje delovno okolje ali svoje projekte in pridejo v Portorož.

Že 35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti nosi ime »Trajnostna organizacija«. Trajnostni razvoj postaja del najpomembnejših družbenih vrednot. Zaostajanje na področju trajnostnega razvoja bo predstavljalo vedno večje tveganje za organizacije in bo lahko vplivalo tako na njihovo celostno uspešnost kot na njihovo sposobnost ustvarjanja dolgoročne vrednosti za deležnike. Zato se organizacije soočajo z velikimi izzivi kot na primer kako vključiti vidike trajnosti v svoje temeljne poslovne strategije in v proces odločanja ter kako vključiti vprašanja trajnosti v svoje sisteme poročanja. Ker to ni enostavno, se mi zdi, da je ta konferenca idealna priložnost, da se srečamo ljudje, ki se ukvarjamo s podobnimi problemi. Prepričan sem, da si lahko veliko povemo in v marsičem pomagamo. Zato vas vabim, da na naši konferenci poročate o dosežkih in rešitvah na svojem področju, nam predstavite svoje ideje ter izveste marsikaj novega. Izkoristite mreženje, izmenjave izkušenj, predstavitve rešitev in izzivov, pestre aktivnosti za študente in ne nazadnje prijetno okolje, v katerem bo potekala 35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti – »Trajnostna organizacija«.

Veselim se vaše udeležbe in druženja na konferenci.

IMG_5418izr. prof. dr. Aleš Novak,
predsednik programskega odbora konference