Oddaja referata

Rok za oddajo 1. verzije referata je 10. januar 2016 18. januar 2016 (podaljšan rok). Rezultati recenzijskega postopka bodo znani 01. februarja 2016, končna oddaja referata bo mogoča do 10. februarja 2016.

Obrazec za oddajo referata

So-avtorji člankov, ki se bodo konference udeležili, se na konferenco registrirajo preko splošnega registracijskega obrazca.

Pri izdelovanju referata (skupno največ 12 strani) bo potrebno upoštevati predlogo: Predloga-za-pisanje-člankov-SLO.

Uradna jezika konference sta slovenski in angleški.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku povzetkov referatov (spletna oblika z ISBN) in zborniku referatov (el. oblika z ISBN) konference.

Uredniki zbornika referatov bodo:

  • Petr Doucek, University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, Czech Republic;
  • Aleš Novak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija;
  • Björn Paape, RWTH Aachen University, Aachen, Germany.

Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku. Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.