Študentsko tekmovanje v študiji primera

Mnogi študenti v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnje 7. mednarodno tekmovanje v študiji primera je priložnost za študente, ki so željni dodatnega znanja in novih izzivov.


IMG_5584Kaj je študija primera?
Študija primera je interaktivna pedagoška metoda. Ključni akterji so študenti, ki s svojimi idejami pristopijo k reševanju določenega študijskega primera. Primeri proučevanja študjiskega primera temeljijo na realnih ali izmišljenih situacijah v praksi, ki jih je potrebno rešiti samostojno ali v skupini. Študenti se pri reševanju soočijo z določeno situacijo in se postavijo v vlogo menedžerjev oziroma vodij, ki bodo sprejele odločitve in s tem poiskale rešitve za določen podan primer.


IMG_5659Koncept študentskega tekmovanja v reševanju študije primera…
Ekipe, ki se prijavijo na tekmovanje v študiji primera morajo biti sestavljene iz 5 študentov. Tekmovanja bodo potekala v angleškem jeziku. K sodelovanju se vabi vse študente, tako slovenskih kot tujih fakultet. Tekmovanje v reševanju študije primera bo potekalo od 16. do 18. marca 2016. Prijavljene ekipe se zberejo v Kranju, 15. marca 2016. Ob pričetku tekmovanja se udeležencem predstavijo pravila tekomvanja v študiji primera in ključne okvire poslovno naravnanega problema, ki ga prispeva uspešno slovensko podjetje, ki je tudi sponzor tekmovanja. Študenti imajo drugi dan tekmovanja namenjen za reševanje problema. V okviru konference so jim zagotovljene dvorane za pripravo rešitev oz. prezentacij rešitve problema. Zadnji dan tekmovanja se prične že zjutraj, kjer študentkse ekipe na javni predstavitvi, na podlagi izžrebanega vrstnega reda, predstavijo svoje rešitve štiri članski komisiji, ki na koncu izbere zmagovalca.
Prijave za tekmovanje v študiji primera se zbirajo preko elektronske pošte kariernicenter@arhiv.fov.um.si do 29. februarja 2016.

 

Za dodatne informacije v zvezi s konferenco so vam na voljo sodelavci Centra za izobraževanje in svetovanje preko el. pošte: cis@arhiv.fov.um.si ali telefonske številke: 04 2374 245.