Oddaja referata

OBRAZEC za oddajo referata

Rok za oddajo referata je 10. januar 2019 24. januar 2019 (podaljšan rok). Rezultati recenzijskega postopka bodo znani 5. februarja 2019.

Pri izdelovanju referata (skupno največ 12 strani) je potrebno upoštevati predlogo (prenos).

Uradna jezika konference sta slovenski in angleški.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku referatov (el. oblika z ISBN) konference.

Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku. Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.