O konferenci

Tehnologija razvija in spodbuja različna področja delovanja organizacij ter spreminja ustaljene okvire poslovnega sveta v smislu digitalnega. Ekosistem organizacij se skozi različne plasti delovanja posameznika, družbe, nacionalnih in globalnih okvirov prepleta z osnovno celico družbe. Zagotavlja osnovo za preživetje in trajnost. Zaradi kulturnih, družbenih in ekonomskih sprememb, ki so med drugim tudi pod vplivom digitalnih tehnologij, je svet prešel v pozitivne spremembe življenja zaposlenih, organizacij in družbe nasploh.  Povezovanje organizacij v ekosisteme pomeni pot do kompleksnih in neizogibnih povezav, ki ustvarjajo možnosti za dolgoročno povezovanje in moč organizacij. Z usmerjenostjo v inoviranje delovanja s podporo različnih organizacij in ustvarjanjem ekosistemov kot poslovnih modelov, organizacijske vede vnašajo nove principe delovanja v smeri trajnostnega razvoja in neposredne povezljivosti tehnologije s človekom.

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti v letu 2019 prinaša nov zagon na področju tako dojemanja posameznika kot bistvenega člena organizacij kot tehnologije, ki spodbuja razvoj različnih vidikov povezanih z digitalnimi spremembami. Digitalno podprti zaposleni, digitalno podprto delo in digitalna podpora tehnologije ustvarja nove trende organizacij, ki pa se vedno znova vračajo v bit svojega delovanja – ekosistem kot paradigmo mreženja in povezovanja posameznikov in organizacij.

Vzdušje mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti 2019.

Zadnje novice

Vabljeni predavatelji

N. E. prof. dr. Vujica Lazović

veleposlanik Črne Gore v Republiki Sloveniji

Sanela Banović, dr. med.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

prof. dr. Vladislav Rajkovič

Univerza v Mariboru

Teme konference

Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Vsekakor so dobrodošli tudi referati iz ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

Predvideli smo naslednje glavne teme 38. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti:

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informacijska varnost
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Krizni management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Pomembni datumi

Lokacija

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti EKOSISTEM ORGANIZACIJ V DOBI DIGITALIZACIJE bo potekala od 20. do 22. marca 2019 v Kongresnem centru Portus, ki se nahaja v hotelu Slovenija v središču Portoroža.