O konferenci

Tehnologija razvija in spodbuja različna področja delovanja organizacij ter spreminja ustaljene okvire poslovnega sveta v smislu digitalnega. Ekosistem organizacij se skozi različne plasti delovanja posameznika, družbe, nacionalnih in globalnih okvirov prepleta z osnovno celico družbe. Zagotavlja osnovo za preživetje in trajnost. Zaradi kulturnih, družbenih in ekonomskih sprememb, ki so med drugim tudi pod vplivom digitalnih tehnologij, je svet prešel v pozitivne spremembe življenja zaposlenih, organizacij in družbe nasploh.  Povezovanje organizacij v ekosisteme pomeni pot do kompleksnih in neizogibnih povezav, ki ustvarjajo možnosti za dolgoročno povezovanje in moč organizacij. Z usmerjenostjo v inoviranje delovanja s podporo različnih organizacij in ustvarjanjem ekosistemov kot poslovnih modelov, organizacijske vede vnašajo nove principe delovanja v smeri trajnostnega razvoja in neposredne povezljivosti tehnologije s človekom.

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti v letu 2019 prinaša nov zagon na področju tako dojemanja posameznika kot bistvenega člena organizacij kot tehnologije, ki spodbuja razvoj različnih vidikov povezanih z digitalnimi spremembami. Digitalno podprti zaposleni, digitalno podprto delo in digitalna podpora tehnologije ustvarja nove trende organizacij, ki pa se vedno znova vračajo v bit svojega delovanja – ekosistem kot paradigmo mreženja in povezovanja posameznikov in organizacij.

S temo letošnje konference »Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije« vas želimo spodbuditi k čim večji povezanosti za boljše in učinkovitejše obvladovanje izzivov časa in prostora organizacij ter postaviti nova izhodišča za skupni naš boljši jutri.

Velik pomen pripisujemo ustrezno postavljenim mejam med posameznimi ekosistemi, ki kot element razvijanja sodelovanja med njimi ustvarja optimalne pogoje za razvoj.

Z mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti bomo tudi letos v Portorožu povezali številne deležnike univerzitetnega prostora, gospodarstva, negospodarstva in ostale ter izpostavili ključne mejnike preteklih raziskovanj in usmerili oko v trende prihodnosti.

Želimo si vaših prispevkov, vaših idej, izkušenj ter vednosti, ki bodo vselej premagali še tako nemogoče ledene gore organizacije. Prepričani smo, da bomo tudi z 38. mednarodno organizacijo povezali pravo sredino udeležencev, ki vsako leto obogatijo program konference ter obenem privabili udeležence, ki doslej še niso sodelovali v njej.

Na snidenje v Portorožu!

izr. prof. dr. Polona Šprajc
predsednica programskega odbora