Vabilo

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru že 38. leto organizira mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo potekala od 20. do 22. marca 2019 v Portorožu.

Na plenarnih predavanjih in v okviru sekcij se vsakoletno srečujejo številni predstavniki iz gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, zdravstva, javne uprave, turizma, financ in številnih drugih področij. Letošnja konferenca bo torej mesto, kjer se bodo prepletale zelo različne vsebine, ki bodo obarvane z vidika organizacije in managementa poslovnih procesov, informacijskih sistemov in kadrovskih sistemov.

Tako kot vsako leto bodo v program konference vključena še dodatna izobraževanja v obliki predavanj, okroglih miz, seminarjev in delavnic ter študentski posterji povezani z delovnim naslovom konference. Konferenca naj vam ponudi možnost, da širši javnosti predstavite vaš pogled na področje, s katerim se ukvarjate.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku referatov (spletna oblika z ISBN) konference.

Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov mednarodnega uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku.

Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.

Revija je v novembru 2016 uspešno zaključila dolgotrajen postopek znanstvene in tehnične evalvacije za vključitev v mednarodno bazo SCOPUS.


Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

PREDVIDENE TEME KONFERENCE (sekcije):

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Krizni management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu
 • Marketing
 • Organizacijsko vedenje
 • Podjetništvo in ekonomika
 • Projektni management
 • Trajnostni razvoj
 • Doktorska sekcija
 • Poster sekcija

Vsekakor so dobrodošli tudi referati z ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved.

Za dodatne inforamacije v zvezi s konferenco so vam na voljo sodelavci Centra za izobraževanje in svetovanje preko elektronske pošte: cis@fov.uni-mb.si ali telefonske številke: 04 23 74 245.


Prijava povzetka referata je možna tukaj.