Razglasitev najboljšega prispevka konference

Za najboljši prispevek konference je bil na zaključni sekciji razglešen prispevek: The Impact of Blockchain Networks on Logistics: an Update, avtorjev: Yvonne Ziegler, Vincenza Ulija, Ferdinanda Kellerja in Astrid Kramer.

Nagrado je v imenu avtorjev prevzel dr. Vincenzo Uli.